Bankerna filade på en lösning i fyra år – nu ska Invidem rädda dem från terrorister och banditer (hoppas de)

SEBSwedbankKYC

Marit Bø Bornstein, vd på Invidem.

Tobias Blixt

Tobias Blixt

Reporter

De nordiska storbankernas nya bolag ska samla in och sälja information om sina kunder (KYC).
“Datan som vi säljer har högsta kvalitet", säger vd:n Marit Bø Bornstein.

I kampen mot brott som penningtvätt och finansiering av terrorism är KYC, eller “know your customer” som det betyder, en viktig del som många företag inom den finansiella sektorn måste förhålla sig till. 

Det handlar kort och gott om att känna sin kund tillräckligt bra för att veta i vilket syfte den tänker använda tjänsten.

Problemet är att regelverket är snårigt och avancerat. Länder och företag har därför gjort sina egna tolkningar av hur de EU-beslutade reglerna ska efterlevas.

Nu har de nordiska storbankerna gjort gemensam sak för att komma överens om en standard i arbetet med KYC. Som ett led i det lanserar bankerna nu det gemensamt ägda bolaget Invidem – som ska erbjuda en tjänst för att samla in, validera, sammanställa och sälja KYC-information.

Den som ska ta satsningen från projekt till bolag är Invidems nya vd Marit Bø Bornstein, tidigare informationschef på Collectum.

“Vi automatiserar och förenklar processen att samla in publik KYC-data om kunderna. Med tanke på att så många aktörer på marknaden behöver samma information så finns det stora fördelar med att samla datan på ett och samma ställe. Detta innebär att kunderna bara behöver lämna information en gång på ett ställe, genom Invidems digitala tjänst”, säger hon till Breakit.

Nordiska storbankerna är ägare

Det är Danske Bank, DNB, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank som ligger bakom bolaget och den överenskomna standarden som ligger till grund för Invidems tjänst. Själva projektet påbörjades 2016 enligt Marit Bø Bornstein, men intensifierades för ungefär ett och ett halvt år sedan och resulterade i grundandet av Invidem i juli 2019.

När Invidem nu lanseras på den nordiska marknaden så är det också med de bankerna som första kunder. Fram till och med den fullständiga kommersiella lanseringen 2021 kommer ett antal av bankernas slutkunder att pilottesta tjänsten.

“Att vi får bedriva den här verksamheten är beslutat på EU-nivå, då det finns tydliga riktlinjer kring vad vi får och inte får göra”, säger Marit Bø Bornstein.

Det handlar bland annat om vilken typ av information som får tillhandahållas och att tjänsten måste erbjudas till alla företag för att behålla en sund konkurrens.

Ska se till att en del i kedjan fungerar

Framöver kommer tjänsten också att erbjudas även försäkringsbolag, spelbolag och andra som omfattas av regleringarna. Marit Bø Bornstein framhäver däremot att de bara förser aktörerna med information – resten av kontrollerna måste företagen sköta.

“Datan som vi säljer har högsta kvalitet. Men den är bara en del i kedjan. Invidem lämnar publika data medan bankerna och de andra aktörerna ansvarar för riskbedömningen av kunden.”

Läs mer