Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Kan inte betala lönerna – Resia ansöker om rekonstruktion

Coronakrisen har medfört att försäljningen av resor är "i stort sett obefintlig"

Tobias Blixt

Tobias Blixt

tobias.blixt@breakit.se

Reporter

Resebranschen har drabbats tungt av den pågående corona-pandemin när nästan alla flyg står kvar på marken och gränserna har stängts.

Nu tvingas den svenska resekoncernen Resia Travel Group att ansök om företagsrekonstruktion. Det framgår av handlingar som har skickats in till Göteborgs tingsrätt.

Resia-koncernen hade en försäljning på närmare 2,9 miljarder under 2019 enligt den senaste årsredovisningen. Nettoomsättningen skrevs till 639,6 miljoner kronor och resultatet till minus 9 miljoner.

Av handlingarna som har kommit in till tingsrätten i Göteborg framgår att ansökan om företagsrekonstruktion har lämnats in för koncernens moderbolag Resia Travel Group, liksom dotterbolagen Resia AB och Bengt-Martins AB.

I rekonstruktionsansöka skriver bolaget att det de senaste  åren har genomgått en digital transformation och renodlat verksamheten inom både affärsresor och semesterresor.

En rekonstruktion är ett alternativ för att undvika konkurs, och gör det möjligt för företaget att bland annat förhandla om sina skulder och leta nytt kapital (exakt hur det fungerar kan du läsa mer om här).

“Koncernen har totalt 300 anställda. Bolaget, liksom övriga koncernbolag, har i anledning av hastigt inbromsad efterfrågan på Bolagets tjänster drabbats av betalningssvårigheter. Detta har lett till att Bolaget, liksom övriga Bolag i koncernen, inte på sikt kan möta alla betalningsförpliktelser inklusive löneutbetalningar”, går det att läsa i rekonstruktionsansökan.

I stort sett obefintlig försäljning av resor

Det är den pågående coronapandemin som pekas ut som orsaken bakom rekonstruktionen och Resia skriver att:

“Nyförsäljning av resor är just nu i stort sett obefintlig och koncernbolagen får dagligen mottaga avbokningar med krav på återbetalning från kunder. Koncernbolagen har i sin tur svårt att få betalning från sina leverantörer med anledning av inställda researrangemang.”

Resia har även vidtagit åtgärder i form av besparingar, uppsägningar och nyttjande av statligt stöd. I mitten av mars meddelade bolaget att de varslade omkring 150 medarbetare.

"Vi befinner oss likt många andra i en extremt tuff situation. Reserestriktioner världen över har, i kombination med rädsla för smittspridning, lett till en kraftigt minskad efterfrågan på både företags- och semesterresor", sade Bo Jakobsson, Chief Purchasing Officer på Resia Travel Group då.

Huvudägare i Resia Travel Group är familjerna Edvardsson och Berg med tillsammans närmare 76 procent av aktierna. 

Läs mer