E-handelsraketen Tom Hope i rekonstruktion – kan inte betala sina miljonskulder

Tom Hopee-handelRekonstruktion

Towe Boström

Towe Boström

Reporter

"Vår bedömning är att bolaget har goda förutsättningar att klara den här rekonstruktionen", säger Tom Hopes grundare Tomaj Sangchi.

Det svenska bolaget Tom Hope har gjort sig kända för sina armband med ett signaturankare. De säljer även kläder och andra accessoarer online och fick en riktig rivstart när de drog igång 2015.

2016 gjorde bolaget en vinst på 30 miljoner kronor på en omsättning på 74 miljoner. Året efter fortsatte omsättningen att öka till 84 miljoner men då halverades vinsten. 

Men efter det har siffrorna dalat. Under förra året ska omsättningen ha landat kring 45 miljoner kronor med ett resultat på minus 18 miljoner kronor, vilket är i linje med siffrorna för 2018. 

Nu sätts Tom Hope i rekonstruktion efter att en ansökan lämnats in till Stockholms tingsrätt under tisdagen. En rekonstruktion är ett alternativ för att undvika konkurs, och gör det möjligt för företaget att bland annat förhandla om sina skulder och leta nytt kapital (exakt hur det fungerar kan du läsa mer om här).

"Beslutet att ansöka om rekonstruktion baseras på den likviditetskris som bolaget för närvarande befinner sig i", skriver företrädare. 

I ansökan redogör bolaget för den minskade tillväxten och pekar bland annat på att utvecklingsarbetet kring nya produkter och designer började att komma av sig. 

Under 2019 påbörjades dock ett omstruktureringsarbete för att vända trender och Tom Hope uppger att de sett positiva resultat genom satsningar på nya produkter, effektivare marknadsföring och en större lagernedskrivning.

Corona-krisen slog hårt

2020 ska också ha börjat bra, men därefter har corona slagit till. Tom Hope skriver att försäljningen via hemsida och egna kanaler har går bra, men att försäljningen genom återförsäljare i andra länder som Frankrike och Italien drabbats hårdare. 

“Bolaget har drabbats hårt av att den pågående covid-19-pandemin genom att försäljningen hos återförsäljare minskat drastiskt", står det i ansökan. 

Tom Hope anser att en rekonstruktion är nödvändig för att bolaget ska få tid att anpassa och förbättra den långsiktiga lönsamheten.

"För att bolaget ska klara sin likvida situation kommer bolaget från och med dagen för ansökan om rekonstruktion att inställa sina betalningar". 

Hoppas att corona-restriktionerna ska lättas

Förhoppningen är att  restriktionerna på de drabbade marknaderna ska börja lätta.

“Frågan är dock inte avgörande eftersom en majoritet av bolagets omsättning (70-75 %) sker online genom egna försäljningskanaler. Även om restriktioner inte släpper räknar bolaget med en ökad omsättning och vinst på grund av ökad försäljning via egen hemsida och lägre marknadsföringskostnader”, skriver bolaget i ansökan. 

Tom Hopes samlade skulder uppgår till runt 25 miljoner kronor, varav närmare 7 miljoner utgörs av leverantörsskulder.

Planen är att påbörja förhandlingar om att skriva ned skulderna och erbjuda ett ackord på minst 25 procent.

"Goda förutsättningar" 

I ett mejl till Breakit kommentar Tomaj Sangchi, vd och grundare för Tom Hope, läget. Här framgår det att styrelsen räknat med att kunna ta sig ur krisen. 

"I grunden har Tom Hope en lönsam affärsverksamhet, stabil kundbas och ett attraktivt produktutbud. Vår bedömning är att bolaget har goda förutsättningar att klara den här rekonstruktionen", skriver Tomaj Sangchi.

Bolaget flaggar samtidigt för att de kommer att genomföras operativa och organisatoriska förändringar, men vill inte gå närmare in på detaljer. Verksamheten fortsätter som vanligt under rekonstruktionen. 

Rekonstruktören: "Kommer behöva tillskott" 

Petter Vaeren är rekonstruktör i ärendet. 

”Man behöver se över skuldbördan och till viss del lönsamheten, men mycket handlar om den finansiella delen. Skuldsättningen och leverantörsskulder”, säger Petter Vaeren. 

Han säger att det kommer att behövas ett tillskott i form av externt kapital och externa finansiärer, men tillägger att ingenting är klart och processen utvärderas. 

”Jag har inte riktigt varit inblanda i de diskussionerna än. Vi kommer behöva tillskott från aktieägare på ett eller annat sätt”, säger Petter Vaeren. 

Men det finns intressenter som eventuellt är villiga att tillföra mer kapital till bolaget? 

”Ja.” 

Finns det några krav på att skulderna ska skrivas ned först?

”Det kan jag inte svara på. De diskussionerna är pågående”, säger Petter Vaeren.

Här är listan över skulderna (premium). 

Läs mer