Sparpaket på halv miljard – tungt slag mot Aftonbladet och Svenska Dagbladet

SchibstedSvenska DagbladetMedia

Kristin Skogen Lund, vd Schibsted

Stefan Lundell

Stefan Lundell

Medgrundare och reporter

Coronakrisen slår stenhårt mot den norska mediekoncernen.

I samband med att Schibsted på onsdagsmorgonen kommer med sin kvartalsrapport aviserar den norska jätten också ett massivt sparprogram. Det är Schibsteds mediedel, där Aftonbladet och Svenska Dagbladet ingår, som berörs.

Totalt ska mediedivisionen spara 500 miljoner norska kronor.

Exakt hur Aftonbladet och Svenska Dagbladet kommer att påverkas framgår inte i rapporten men i en bifogad presentation pekas Aftonbladet särskilt ut. I presentationen står det: 

"Rigorous review of Aftonbladet cost structure after significant revenue loss".

Kraftig annonsras på Aftonbladet

Aftonbladet har drabbats särskilt mycket av det annonsras som kommit på den svenska mediemarknaden som en följd av coronakrisen men också för att spelbolagen kraftigt minskat sin annonsering. Den digitala annonsförsäljningen hos Aftonbladet dök med 25 procent under kvartalet och då gick det sannolikt ännu sämre under april som inte räknas in i dessa siffror.

"Vi gör detta för att säkra mediedelens långsiktiga finansiella hälsa och öka dess relevans i samhället", säger Schibsteds vd Kristin Skogen Lund i samband med att hon presenterar bolagets kvartalsrapport.

Aftonbladet och Svenska Dagbladet ingår i Schibsted News Media. Den delen redovisar ett klart sämre resultatet för det första kvartalet i år –  rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) landade på 39 miljoner norska kronor vilket kan jämföras med på 120 miljoner norska kronor samma period i fjol.

Omsättningen för affärsområdet minskade med 5 procent till 1 757 miljoner norska kronor, medan annonsintäkterna minskade med 18 procent till 529 miljoner norska kronor. De digitala annonsintäkterna var 348 miljoner norska kronor vilket var en minskning med 15 procent.

Prenumerationsintäkterna ökade med 1 procent till 632 miljoner norska kronor där de digitala prenumerationsintäkterna stod för 242 miljoner norska kronor – en ökning på 19 procent.

För hela koncernen redovisar Schibsted både minskad omsättning och lägre resultat i det första kvartalet.

"Med tanke på att den enorma effekt som Covid-19-pandemin har på vardagslivet, global ekonomisk aktivitet och våra affärer är det första kvartalet tillfredsställande för vår grupp", säger vd Kristin Skogen Lund i ett pressmeddelande.

Omsättningen sjönk 2,0 procent till 3 026 miljoner norska kronor (3 089). De digitala intäkterna steg med 1 procent till 1 826 miljoner norska kronor (1 813).

Ebitda-resultat blev 285 miljoner norska kronor (418), med en ebitda-marginal på 9,4 procent (13,5).

Läs mer