ICA bättre än väntat i första kvartalet (uppdatering)

Ica

Per Strömberg, vd för Ica gruppen. Foto: TT

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Starkt kvartal från livsmedelsjätten.

Detaljhandelsbolaget ICA redovisar en något högre omsättning än förväntat under första kvartalet. Rörelseresultatet var positivt och bättre än väntat.

Kvartalet har som för alla andra präglats av corona-utbrottet.

"Bunkringsperioden i mars lyfte hela kvartalets tillväxt", säger vd Per Strömberg i rapporten.

Men trots det så har inte allt varit positivt.

"Under den mest intensiva bunkringsfasen gynnades vi inte heller av vår butiksstruktur, med en relativt sett stor andel små och medelstora butiker. Det är enligt vår bedömning det främsta skälet till att vi, trots hög tillväxt, inte nådde upp till samma tillväxt som hela marknaden”, säger vd Per Strömberg i rapporten.

Omsättningen steg 8,1 procent till 30 366 miljoner kronor (28 098). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 30 274.

Ebitda-resultat blev 2 624 miljoner kronor (2 439), med en ebitda-marginal på 8,6 procent (8,7).

Rörelseresultatet blev 1 309 miljoner kronor (1 115), väntat rörelseresultat var 1 252. Rörelsemarginalen var 4,3 procent (4,0).

Justerat rörelseresultat utföll på 1 310 miljoner kronor (1 125), väntat var 1 243, med en justerad rörelsemarginal på 4,3 procent (4,0).

Resultatet före skatt var 1 183 miljoner kronor (974), analytikerkonsensus 1 130.

Resultatet efter skatt blev 976 miljoner kronor (813), analytikerkonsensus 913.

Resultat per aktie hamnade på 4,83 kronor (4,02).

Covid-19 bedöms ha påverkat koncernens försäljningstillväxt med +2,9 procent och koncernens rörelseresultat med i storleksordningen 50 miljoner kronor.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 2 381 miljoner kronor (1 669).

Läs mer