Ambia Trading kommer ta fram plan för avlistning av aktien

Digital InnAmbiaBörs

Marcus Anderson, vd Ambia Trading Group. Foto: Press.

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Teknikmagasinet och Digital Inns ägare lämnar handelsplattformen Spotlight.

Spotlight meddelade tidigare i dag att Ambia – ägarbolaget bakom Teknikmagsinet och konkursade Digital Inn – ska genomgå en ny noteringsprövning som villkor för bolagets fortsatta notering. Spotlights beslut grundade sig på att Ambia genomgår en väsentlig förändring, såväl verksamhetsmässigt som ägarmässigt.

Nu meddelar Ambia att bolaget inte kommer att göra någon ny noteringsprövning, utan istället ta fram en plan för avlistning från marknadsplatsen.

"I den utmaningens tid vi nu lever skulle det vara direkt felaktigt av bolagets ledning att lägga fokus på att behålla sin listningsplats på Spotlight. All kraft behöver ägnas åt att säkerställa koncernens och koncernbolagens fortlevnad och på att i så stor utsträckning som möjligt parera effekterna av covid-19", säger Ambias vd Marcus Andersson i ett pressmeddelande.

Ambia avser att i nära samarbete med Spotlight utforma och följa en plan för avlistning som i så stor utsträckning som möjligt tillvaratar samtliga aktieägares intresse.

"I den fas där Ambia för närvarande befinner sig, med flera verksamheter som på kort tid ska integreras - därtill med ansträngd likviditet - ser vi det snarast som en fördel att arbeta med bolaget i en icke noterad miljö. Så snart vi kommit igenom denna fas ska vi se över möjligheten att åter notera bolaget på någon form av lista", säger Marcus Andersson.

Digital Inn i konkurs

Den Ambia-ägda teknikkedjan Digital Inn, som länge var återförsäljare av Apple-prylar, ansökte i förra veckan om konkurs. Här är listan på de 39 företag som riskerar att förlora mest i konkursen.

Läs mer