Bygghemma mer än dubblar vinsten under första kvartalet

Bygghemmae-handel

Adam Schatz vd på Bygghemma. Foto: Press

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Vi investerar i våra hem när vi sitter hemma.

Bygghemma redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en kraftigt ökad vinst.

Coronapandemin har hittills har inte haft någon negativ påverkan på verksamheten, där kunderna under början av andra kvartalet har fortsatt att investera i hem och det i växande omfattning via online, uppger vd Adam Schatz i rapporten.

”Trots att det första kvartalet typiskt sett är säsongsmässigt mindre starkt har flera av våra onlinedestinationer slagit nya försäljningsrekord i perioden”, säger han.

”När den nuvarande situationen har lagt sig tror vi också att vi kommer att se en varaktig ökning av onlineförsäljningen generellt, och särskilt inom våra kategorier, som en följd av att vi tillbringar med tid i våra hem”, säger han vidare.

Omsättningen steg 33,4 procent till 1 628 miljoner kronor (1 220).

Tillväxten var särskilt stark inom heminredningssegmentet öst- och centraleuropeiska verksamheter samt inom DIY-segmentets danska verksamheter och i flera av gruppens svenska nischdestinationer.

Rörelseresultatet blev 69,2 miljoner kronor (38,3), med en rörelsemarginal på 4,3 procent (3,1).

Justerat rörelseresultat utföll på 80,0 miljoner kronor (55,3), med en justerad rörelsemarginal på 4,9 procent (4,5).

Resultatet före skatt var 62,0 miljoner kronor (29,0).

Resultatet efter skatt blev 46,2 miljoner kronor (22,1), en ökning med 109,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,43 kronor (0,20), vilket innebär en ökning med 115,0 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 148,3 miljoner kronor (52,2).

De finansiella målen är oförändrade.

Läs mer