Digital Inn ansöker om konkurs

Digital InnAmbiaKonkurs

Tobias Blixt

Tobias Blixt

Reporter

Den svenska kedjan, som länge var återförsäljare av Apple-prylar, ansöker om konkurs.
"Problemen har visat sig vara för stora."

Digital Inns styrelse har beslutat att lämna in en konkursansökan för både Digital inn Holding AB och Digital Inn AB. Det framgår av ett pressmeddelande från moderbolget Ambia Trading Group

"Det har hela tiden varit vår avsikt att försöka rädda Digital Inn men problemen har visat sig vara för stora efter att vi väl tagit över bolaget. Det finns fortfarande en viss möjlighet att starta en ny verksamhet med samma inriktning, vilket vi kommer att se över nu när det visar sig att det inte heller går att genomföra en rekonstruktion av bolaget”, säger Marcus Andersson, vd för Ambia Trading i pressmeddelandet.

Rekonstruktionen avbröts

Digital Inn har tidigare befunnit sig i rekonstruktion fram till att Stockholms Tingsrätt nyligen beslutade att den skulle avbrytas. Ambia meddelade att de hade för avsikt att överklaga beslutet till Svea Hovrätt och skriver i pressmeddelandet att detta har gjorts. 

Nu gör de bedömningen att det kommer att ta för lång tid innan beslutet handläggs och eventuellt bifalles, vilket enligt Ambia riskerar att försvåra situationen ytterligare.

Breakit har tidigare kunnat berätta att de kortfristiga skulderna i Digital Inn uppgår till nästan 120 miljoner kronor i dagsläget, varav 70 miljoner är leverantörsskulder

"Avsikten har hela tiden varit att sanera balansräkningen men dessa ansatser försvårades väsentligt av Corona-epidemin som drabbat försäljningen ytterligare och till sist innebar ett leveransstopp från huvudleverantören Ingram att denna process inte kunde fullföljas", skriver bolaget.

Här är listan på de 39 företag som riskerar att förlora mest i konkursen.

Avvaktar utredning

Ambia Trading skriver också i pressmeddelandet att de avvaktar en utredning från Mazars av Digital Inns redovisning som efter begäran av minoritetsägare beslutades av Bolagsverket i mars 2019.  

En utredning som ser ut att vara klar i april. 

"Ambia avvaktar Mazars rapport innan beslut fattas om vilka eventuella krav som skall ställas på Digital Inns tidigare ägare och ledning", heter det i pressmeddelandet.

Digital Inn har ett 90-tal anställda.

LÄS OCKSÅ: Allt du behöver veta om att gå i konkurs – näringsförbud, varningsklockorna och skulderna du kan tvingas betala privat

Läs mer