Qliro krymper och förlusterna stiger – aktien rasar på börsen

Qliroe-handelfintech

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

E-handel- och finansgruppen Qliro hade det tufft även innan corona-utbrottet.
Nu ser det ännu värre ut.

E-handelsbolaget Qliro redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad förlust.

Vid 10-tiden på tisdagen hade aktien gått ner med 12,6 procent på Stockholmsbörsen.

Omsättningen sjönk 9,4 procent till 591,5 miljoner kronor (652,9).

Bruttovinsten blev 151,6 miljoner kronor (174,6), med en bruttovinstmarginal på 25,6 procent (26,7).

Rörelseresultatet blev -76,4 miljoner kronor (-33,5).

Resultatet efter skatt blev -76,6 miljoner kronor (-44,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,51 kronor (-0,30).

Ambitionen att dela upp koncernen kvarstår men processen drar ut på tiden på grund av det nuvarande marknadsläget.

"Vi förblir fast beslutna att dela upp Qliro Group. Huvudplanen är liksom tidigare att särnotera Qliro AB, dela ut CDON till Qliro Groups aktieägare samt att ha kvar Nelly som enda kvarvarande verksamhet i Qliro Group, som i samband med detta kan komma att byta namn till Nelly Group. Uppdelningen planerades att slutföras under första halvåret men processen fördröjs i det rådande marknadsläget", uppger vd Marcus Lindqvist.

De finansiella målen och utsikterna är oförändrade, men covid-19 har ökat osäkerheten uppger bolaget.
 

  • Qliro, Mkr Q1-2020, och Q1-2019 Förändring
  • Nettoomsättning 591,5 652,9 -9,4%
  • Bruttoresultat 151,6 174,6 -13,2%
  • Bruttoresultatmarginal 25,6% 26,7%
  • Rörelseresultat -76,4 -33,5
  • Nettoresultat -76,6 -44,3
  • Resultat per aktie, kronor -0,51 -0,30

 

Läs mer