Günther Mårder om stärkta korttidspermitteringar: "I grund och botten behöver vi få igång Sverige"

Företagarna Korttidspermittering
Günther Mårder om stärkta korttidspermitteringar: "I grund och botten behöver vi få igång Sverige"

Tobias Blixt

Reporter

Företagarnas vd tycker att stödet är bra för arbetstagarna – men att det blir svårt för många företag att använda sig av det.

Regeringen presenterade under tisdagseftermiddagen ett stärkt stöd för korttidspermitteringar. Kortfattat handlar det om att den högsta permitteringsgraden ökar och att staten tar den största delen av kostnaderna i lönesänkningen för arbetstagaren. 

Ett bra stöd för att rädda arbetstagarnas jobb och för att säkra statens egna skatteintäkter. Det anser Günther Mårder, vd på organisationen Företagarna, som säger att det var en närmast nödvändig förändring för att klara av stilleståndet som många har drabbats av.

Samtidigt tycker han att det inte är den bästa åtgärden för att stödja företagen.

“Lejonparten av pengarna som betalas ut i ersättning av arbetskraften är pengar som återgår till staten”, säger han och fortsätter.

“Det skulle bli en fundamental kris om företagen tog till det man annars måste göra och det är att säga upp personal i en mycket större utsträckning än vad man redan har gjort. Det här är ett sätt att rädda skatteintäkterna.”

Det regeringen behöver göra för att hjälpa företagen på bästa sätt är, enligt Günther Mårder, att undersöka de möjligheter som finns för att så många företag som möjligt kan återgå till en normal verksamhet. Det skulle exempelvis kunna handla om masstestning av coronaviruset.

“I grund och botten behöver vi få igång Sverige. Så fort det bara går, med hänsyn tagen till kapaciteten i sjukvården och andra faktorer.”, säger han.

Günther Mårder anser också att stödet i sig är perfekt utformat för en industri med kollektivavtal, men att det blir svårare att applicera på företag som står utan kollektivavtal.

“För många företag är det inflexibelt och det skapar lite av ett A- och B-lag för företag med respektive utan kollektivavtal. Det gör dem inte till sämre arbetsgivare för att man har valt bort kollektivavtalet. Många har lika eller bättre förmåner som de som har kollektivavtal.”

Dessutom menar han att det fortfarande finns en viktig grupp som lämnas utanför.

“Alla enskilda näringsidkare. De får ingen möjlighet att nyttja det här instrumentet och för många av dem är det en mycket allvarlig situation”, säger Günther Mårder.

Läs fler artiklar
LÄS MER