Mediebyrån: Corona har lett till Facebook-rea – trots att kunderna inte har lämnat

Spoon Trickle Annonsering
Mediebyrån: Corona har lett till Facebook-rea – trots att kunderna inte har lämnat

Jonas De Lange, Trickle. Foto: Patrik Olsson/Dromomania & Istockphotos.com

Tobias Blixt

Reporter

Interaktionerna har ökat under perioden då fler spenderar tiden hemma. Men priset för att annonsera på Facebook har gått ner kraftigt.

Annonsmarknaden har gått tungt i samband med att många företag har påverkats av den pågående coronakrisen. Branschorganisationen Tidningsutgivarna har exempelvis varnat om en annonsmarknad i fritt fall och att det krävs akut stöd till medier. I april månad kan intäkterna från annonser ha halverats, enligt organisationens undersökning.

Samtidigt har sociala medier upplevt ett uppsving i samband med att allt fler människor spenderar sin tid i hemmet. Facebook själva har nyligen meddelat att de sett en “extrem ökning i användande över hela världen”.

Den kombinationen av ökad tid på Facebook och att företag har dragit ned på sina annonskostnader leder nu till att priser för Facebook-annonsering har rasat, trots att innehållet fortfarande engagerar publiken. Det menar åtminstone mediebyrån Trickle som tillsammans med systerbolaget Spoon har analyserat data från 20 av sina kunder. Det framgår av ett pressmeddelande.

”Kraften i bra kommunikation har inte minskat under krisen. Vi hävdar att det tvärtom är fortsatt viktigt att kommunicera med sin målgrupp. Den här analysen stödjer att publiken fortsätter att lyssna.” säger Björn Owen Glad, Global varumärkeschef på Spoon i pressmeddelandet.

Interaktionen ökar under krisen

När de analyserade sina kampanjer kunde de se att antalet annonsvisningar som har lett till interaktioner (exempelvis klick och lajks) hade ökat med över 60 procent i mars jämfört med snittet över tolv månader bakåt. En trend som gällde i majoriteten i de 32 av 34 europeiska länder som fanns med i undersökningen. När det gällde videovisningar så låg den på ungefär samma nivå som tidigare i de flesta länder (förutom Sverige som minskade från höga nivåer till en nivå som låg mer i linje med övriga länders).

Priset per 1000 annonsvisningar har i Sverige samtidigt sjunkit med 50 procent och kostnaden för klick på annonser har minskat med 75 procent. (I Europa är minskningen istället 12 respektive 40 procent)

“Vi jämför såklart äpplen och päron i den här analysen. Det handlar om olika kampanjer med olika innehåll, budgetar och målgrupper över tid. Resultaten ska därför tolkas med försiktighet, men eftersom trenden på olika marknader ser likadan ut vågar vi dra några övergripande slutsatser”, säger Jonas de Lange, innehållsdistributör på Trickle i pressmeddelandet.

Oklar om det leder till högre försäljning

Huruvida annonserna leder till ökad försäljning går inte att säga av undersökningen. Trickle, som bland annat arbetar med varumärkesbyggande annonsering, menar däremot att just den typen av annonsering har blivit extra billig under pågående pandemi.

Trickle och Spoon ingår i Bonniers byrånätverk Real Agency Group med cirka 250 anställda. Under 2018 omsatte gruppen ungefär 350 miljoner kronor. 

Läs fler artiklar
LÄS MER