XXL säkrar ny bankfinansiering och planerar företrädesemission på 400 miljoner norska kronor

XXL retail
XXL säkrar ny bankfinansiering och planerar företrädesemission på 400 miljoner norska kronor

Finwire / Breakit

Kriskedjan ska ta in nya pengar.

Norska sportkedjan XXL kommer att ta in 1,45 miljarder norska kronor genom ny bankfinansiering samt ytterligare 400 miljoner norska kronor, strax över 380 svenska kronor, via en företrädesemission. Detta tillvägagångssätt för ny finansiering är det bästa under nuvarande marknadsförhållanden, uppges det i ett pressmeddelande.

Bankfinansieringen sker med bolagets befintliga banker DNB och Nordeas norska filial. Merparten av finansieringen utgörs av en revolverande kreditfacilitet på 500 miljoner norska kronor samt ett lån på samma belopp.

Företrädesemissionen omfattar 80 007 247 nya aktier med teckningskursen 5 norska kronor per aktie. Det är en premie på sex procent mot XXL:s stängningskurs på Oslobörsen på tisdagen, den 31 mars.

Varje aktieägare kommer att tilldelas 0,464 teckningsrätter per befintlig aktie och får för detta rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Teckningsperioden väntas bli mellan 4 och 18 maj.

Övertilldelning kommer att tillåtas under erbjudandet men inte teckning utan teckningsrätter.

De stora ägarna Altor, Ferd och Odin har gått med på att teckna för sina andelar, vilket motsvarar 41,5 procent av emissionen.

Läs fler artiklar
LÄS MER