Läckberg och Salibas bolag Hedda Care erbjuder gratis corona-tester

Hedda CareCoronaCoronaviruset

Christina Saliba, Camilla Läckberg och Sara Löfgren.

Caroline Englund

Caroline Englund

Reporter

Det privata vårdbolaget Hedda Care, som backas av Camilla Läckberg och Christina Saliba, erbjuder nu testning av Covid-19 för människor som jobbar med samhällsviktig verksamhet.

Sedan några dagar tillbaka pågår ett pilotprojekt i samarbete med Attendo där omsorgspersonal som jobbar på äldreboenden testas. 

”Det här är ett ideellt projekt. Vi bekostar det själva och vi uppmanar alla andra aktörer inom sjukvård och näringsliv som kan att göra samma sak”, säger Sara Löfgren, medicinskt ansvarig läkare och vd för Hedda Care till Breakit.

När Breakit når henne på telefon sitter hon i en bil och har precis varit hemma hos vårdpersonal som stannat hemma från jobbet på grund av förkylning eller andra symptom. Målet är att ta reda på vilka inom personalen som har eller har haft covid-19 och på så sätt rädda liv. Inom projektet testas också personal som är på jobbet för att säkerställa att ingen utan symptom är smittad. 

”Vi vet att det nya coronaviruset har kommit in på äldreboenden trots att de har haft besöksförbud. Det är alltså genom personalen som sjukdomen sprids och de träffar de allra svagaste i samhället. Jag förstår inte varför man har nekat testning av den här typen av personal”, säger hon och fortsätter:

”Samtidigt råder stor personalbrist. Ett boende som jag var i kontakt med nyligen hade 40 procents frånvaro bland personalen och det är naturligt eftersom alla med minsta symptom ska vara hemma.”

"Samhällsnyttan går först"

Projektet sker i samarbete med andra privata aktörer och ska inte belasta regionerna. Gendoktorn Medicinsk Service i Göteborg har till exempel inom ramen för pilotprojektet gjort det möjligt att använda de test-kit och laboratorieresurser som är nödvändiga för ett kvalitetssäkrat analysarbetet.

I dagsläget ges ingen möjlighet för allmänheten att testa sig för Covid-19 inom ramarna för projektet. 

"Samhällsnyttan går först. I detta skede ligger fokus på individer inom samhällsviktiga sektorer. Vi har alla ett gemensamt ansvar att så långt som möjligt försöka skydda riskgrupperna, alltså multisjuka och äldre, och det här är vårt sätt att bidra från Hedda Care", säger Sara Löfgren. 

Tidigare idag, tisdag, gick statsepidemiologen Anders Tegnell ut med att antalet personer som ska testas för coronaviruset ska öka kraftigt i Sverige. Och att man  framför allt behöver undersöka personer som jobbar med äldre. 

När Camilla Läckberg och Christina Saliba i december förra året gick ut med att de investerat i Hedda Care som ligger på Östermalm i Stockholm hamnade de i rejält blåsväder. Kritiken handlade bland annat om de höga priserna för vård att bolaget riktar in sig på en välbärgad målgrupp i Stockholms mest exklusiva kvarter. 

Läs mer