Digital Inn-ägaren Ambia permitterar stora delar av personalen

Ambia Corona Coronaviruset
Digital Inn-ägaren Ambia permitterar stora delar av personalen

Marcus Anderson, vd Ambia Trading Group. Foto: Press.

Finwire / Breakit

Utesluter inte fler åtgärder.

Handelsföretaget Ambia Trading vidtar ytterligare åtgärder för att hantera effekterna av coronaviruset och covid-19, enligt ett pressmeddelande. Bolaget har tidigare aviserat åtgärder den 19 mars.

I dotterbolagen Isolda och Selector Logistik har huvuddelen av personalstyrkan permitterats på 60 procent, preliminärt till och med 30 juni. Totalt berörs 24 personer från och med 23 mars av permitteringarna. Isoldas dotterbolag i Norge har begärts i konkurs. Tre anställda berörs.

Dotterbolaget Introcom har ansökt om företagsrekonstruktion då verksamheten helt har avstannat till följd av covid-19. Korttidspermittering bedömdes inte som en fungerande åtgärd i detta fall.

Introcom har bedrivit partihandelsverksamhet sedan verksamheten ställdes om under 2019 och rörelsen togs över från Netpact Europe vid halvårsskiftet 2019. Netpact Europe avyttrades utan verksamhet i början av december 2019. Introcom har två anställda.

Ambia utesluter inte ytterligare åtgärder som följd av covid-19 och dess inverkan på bolagets olika marknader.

Läs fler artiklar
LÄS MER