Riksbanken köper företagscertifikat

Riksbanken köper företagscertifikat

Stefan Ingves. Foto Claudio Bresciani/TT

Finwire / Breakit

Utökade köp på 4 miljarder kronor.

Riksbanken utökar nu sina köp och kommer från den 2 april att börja att köpa företagscertifikat utgivna i svenska kronor. Totalt handlar det om 4 miljarder kronor.

Köpen görs på andrahandsmarknaden och de företag som ger ut certifikaten ska ha rating BBB- eller högre. Centralbanken uppger i en kommentar att man genom åtgärden förbättrar kreditförsörjningen till företagen.

Riksbanken utökar tillfälligt också motpartskretsen vilket gör det möjligt för andra institut, som står under Finansinspektionens tillsyn, än penningpolitiska motparter att delta i det tidigare beslutade programmet för utlåning till företag via banker (penningpolitiska motparter).

Syftet är att lånen skall nå fler icke-finansiella företag. Det är inte första gången Riksbanken vidtar den åtgärden. Det gjorde man även under finanskrisen. Lånen ges ut mot säkerheter till en rörlig ränta motsvarande Riksbankens reporänta, för närvarande 0 procent, och löper i 2 år.

Läs fler artiklar
LÄS MER