Handeln pressas av corona – Fastighetsjättarna: Så hanterar vi krisen

AMF Fastigheter Whilborgs Corona
Handeln pressas av corona – Fastighetsjättarna: Så hanterar vi krisen

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Towe Boström

Reporter

Fastighetsjättarna uppmanas agera för att dämpa krisen för handlarna.
”Vi arbetar hårt för att utifrån varje hyresgästs förutsättningar hitta vägar framåt", säger Marcus Hallberg vid AMF Fastigheter.

Coronaviruset slår stenhårt mot ekonomin, och inte minst känsliga sektorer som handel och restaurang. Svensk Handel larmade nyligen om att 70.000 arbeten hotas och har vädjat om hyreslättnader inom handeln. Bakom de stora köpcentrumen och populära butiksstråken gömmer sig ofta tunga fastighetsjättar. Hur resonerar de i krisen – och hur påverkas de själva? 

AMF Fastigheter: Vidtagit flera åtgärder

AMF Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag. De står bland annat bakom gallerior som Mood Stockholm och kvarteret Urban Escape som rymmer aktörer som Wework, Spotify och Gallerian. 

Marcus Hallberg, presskontakt på AMF Fastigheter, uppger att de har en tät dialog med hyresgästerna. Han säger att de följer utvecklingen och bland annat agerar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Han konstaterar att det är en svår situation för hyresgästerna, inte minst dem inom sällanköpshandeln och besöksnäringen.

”Flera av våra hyresgäster känner en stor oro inför framtiden och vi har vidtagit flera åtgärder för att lätta på det ekonomiska tryck de nu möter”, säger Marcus Hallberg,

Rent konkret har det hittills inneburit åtgärder som att låta hyresgäster inom handel och restaurang övergå till månadsbetalning (istället för kvartal). De avtalade kraven på öppentider har också justerats så att företagen kan bemanna mer kostnadseffektivt.

”Vi har dessutom arbetat för att minska andra kostnader, som marknadsföringen, för att underlätta en väldigt pressad situation. Vi och hyresgästerna har en gemensam budget för marknadsföring av handelsplatserna. Vi krediterar nu deras del av den för det kommande kvartalet", säger Marcus Hallberg. 

Företrädare för handeln, som Svensk Handel, har flaggat för att de vill se hyresfritt eller åtminstone med sänkta hyror. På frågan hur AMF ställer sig till det svarar Marcus Hallberg att de måste utgå från varje hyresgästs specifika situation.

Huruvida några hyressänkningar skett framgår ej.

”Vi arbetar hårt för att utifrån varje hyresgästs förutsättningar hitta vägar framåt. Hyran och andra individuella affärsvillkor är dock diskussioner som måste stanna mellan oss och varje enskild hyresgäst”, säger Marcus Hallberg.

Han understryker vikten av samverkan och snabba åtgärder för att stötta dem som drabbas.  

Hur står sig AMF Fastigheter i den här krisen?  

”Vi står väl rustade för situationen med en bred och stark spridning av fastigheter och hyresgäster. Nu är vårt fokus på att tillsammans med de hyresgäster som har det tuffast att arbeta för att hitta gemensamma vägar framåt i den svåra situation som vi möter”

URW: Staten måste hjälpa snabbt 

Unibail Rodamko Westfield äger bland annat Mall of Scandinavia och Täby Centrum. Den nordiska chefen Lars-Åke Tollemark uppger för SR att de förhandlar med stora internationella butikskedjor om krisen.

Lars-Åke Tollemark menar att det här inte är en fråga för handeln eller fastighetsägarna att lösa. Han uppmanar istället staten att hjälpa med hyrorna. 

"Ibland kan det se ut som att alla fastighetsägare har en hel hög med pengar och ska agera bank. Men staten måste komma in och det snabbt", säger han till SR. 

Wihlborg: "Fortsätter våra investeringar för att hålla hjulen igång" 

Ulrika Hallengren är vd på Fastighetsbolaget Wihlborg som verkar i Öresundsregionen och inriktar sig på kommersiella fastigheter och arbetsplatser. Bolagets största ägare är Peab-ägaren Erik Paulsson med familj. 

”Situationen förändras från dag till dag, det är ett väldigt speciellt läge. Vissa hyresgäster sitter i väldigt akuta situationer medan andra har hantering som mer handlat om att säkerställa medarbetarnas trygghet och att få verksamheten att fungera över tid”, säger Ulrika Hallengren.

Wihlborg är verksamma i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn. Något som gör att Ulrika Hallengren på nära håll ser hur olika situationen hanteras i Sverige jämfört med Danmark.

”I Sverige kan vi fortfarande till övervägande del gå till jobbet och hålla verksamheten igång på ett sätt som underlättar. i Danmark har det mesta stängt”.

De största volymerna finns inom kontorsuthyrning, där bland annat stora bolag som Ikea, ÅF, Sony och en rad aktörer inom offentlig sektor återfinns bland kunderna. Wihlborg har även lagerytor och en mindre andel kunder inom handel, hotell och restaurang. De tre sistnämnda sektorerna befinner sig i akuta lägen där intäkterna faller och Ulrika Hallengren säger att de försöker stötta genom att hitta lösningar.

”Vi har skjutit upp hyresbetalningar och försöker stötta lokala restauranger genom att köpa luncher och skicka till samhällssupportande funktioner. Det är ett sätt att bidra till en bibehållen efterfrågan även om det inte löser hela situationen”, säger Ulrika Hallengren.

Wihlborgs uppger, i likhet med AMF, att de står starka i krisen.

”Vi har en stark långsiktighet och det gäller även flertalet av våra kunder. I den här situationen gäller det framförallt att hitta lösningar för de kunder som har det svårt och se till att vi fortsätter våra investeringar för att hålla hjulen igång i regionen där vi har ett hundratal projekt som köper på”, säger Ulrika Hallengren.

Grosvenor: Vidtagit förebyggande åtgärder 

Carl Strufve är Nordenchef på Grosvenor som äger flera svenska köpcenter, som Skärholmen och Lidingö centrum.

”Vi har vidtagit en del åtgärder och har bland annat i dialog med hyresgästerna tillfälligt begränsat minimiöppettiderna, så att hyresgästerna själva kan besluta om de ska gå ner i öppettider eller ej”, säger Carl Strufve.

Han konstaterar att såväl centrumfastigheterna som samhället i stort påverkas av corona.

”Vi har sedan tidigare vidtagit förebyggande åtgärder för att minimera risken för spridning av viruset i våra fastigheter bland annat genom uppgraderade städrutiner, tydlig information om vilka åtgärder som ska vidtas om smitta misstänks. Plus att vi har löpande avstämningar med hyresgäster och i den grupp som är ansvarig för att hantera situationen”, säger Carl Strufve.

Läs fler artiklar
LÄS MER