FI:s uppmaning till bankerna: Stoppa utdelningar

FinansinspektionenEkonomi & skattCorona

Erik Thedéen, Finansinspektionen

Johanna Ekström

Johanna Ekström

Reporter

Bankerna uppmanas att ställa in sina utdelningar till ägarna.

I ett pressmeddelande skriver FInansinpektionen att utsikterna för svensk ekonomi försämras "i snabb takt" och att det därför är viktigt att "värna en stabil kreditförsörjning till hushåll och företag samt att upprätthålla en god motståndskraft i systemet".

Därför uppmanar Finansinspektionen nu de svenska bankerna att ställa in sina utdelningar. Ett brev med uppmaningen ska gå ut till samtliga banker och kreditmarknadsbolag som står under FI:s tillsyn.

I brevet uppmanas bankernas styrelser att omgående ändra sina utdelningsförslag samt att ställa in vårens utdelningar. 

"Att det finns mycket kapital i bankerna och kreditmarknadsbolagen är centralt för att bevara deras motståndskraft och upprätthålla kreditförsörjningen. Under rådande omständigheter förväntar sig FI därför att dessa företag avstår från att dela ut medel till aktieägare fram tills att den stora osäkerheten kring det ekonomiska läget har klarnat", skriver man.

Läs mer