Så vet du om rekonstruktion är rätt för ditt bolag – och så går det till i praktiken

Företagsrekonstruktion Corona Rekonstruktion
Så vet du om rekonstruktion är rätt för ditt bolag – och så går det till i praktiken

Dagen innan löning är en ödesdag för många bolag. Foto: Istock.

Johanna Ekström

Reporter

När företag börjar få tufft att betala löner och räkningar kan rekonstruktion vara ett alternativ.

Rätt använt är rekonstruktion ett kraftfullt verktyg för att minska bolagets skulder och överleva på sikt. Men för vem passar det egentligen? Och hur funkar det för företag?

Breakit reder ut vad som gäller, med hjälp av konkursförvaltaren Nils Åberg, i en steg för steg-guide.

Den senaste veckan har rapporterna om bolag som ansöker om rekonstruktion duggat tätt. 

Ett bolag som Breakit rapporterat om är biljettsajten Ticmate, vars grundare och vd Marcus Moeschlin frågade sig varför det inte var kö hos tingsrätten:

“Jag råder de som kan att ansöka om rekonstruktion. Men jag är rädd att många inte känner till möjligheten och försöker härda ut tills det blir för sent”, sa han till Breakit. 

Men passar en rekonstruktion verkligen för alla? Vad är fördelarna? Och vem kan ansöka?

För att reda ut det har Breakit tagit hjälp av Nils Åberg. Han är advokat inriktad på obestånd, tvister och affärsjuridik. Han har ansvarat för konkurserna i bland annat KNC Miner, Instabridge och Astrid och Aporna, samt rekonstruktionen i Brand Factory. Han är delägare i advokatbyrån Carler sedan 10 år tillbaka.

Nils Åberg.

Den senaste tiden har antalet företag som hört av sig till Carler med förfrågningar om hjälp med obestånd skjutit i höjden. 

“Det har ökat med flera hundra procent. Givetvis så ser vi en trend att det är många bolag inom besöksnäringen, men vi ser alla typer av bolag”, säger Nils Åberg. 

Det finns tre ödesdatum den kommande månaden: Den 24 mars, när företagen ska betala ut lönerna, den 14 april när skatten och momsen ska in och så nästa löneutbetalning i april. 

“Det är många bolag som nu kommer överväga om de kan betala ut sina löner eller inte. Vad gäller skatten så har Skatteverket tillåtit ett anstånd med ganska bra villkor, men det kommer fortfarande vara många som får svårt att betala”, säger Nils Åberg. 

Vem bör ansöka om rekonstruktion nu?

“Om man har en underliggande lönsamhet, alltså en hälsosam affär i utgångsläget, men likviditetsproblem, så är det som regel ett bättre alternativ än konkurs. I vart fall om omsättningen är tillräckligt hög”.

I teorin är kraven för att få igenom en rekonstruktion låga. Du kan ha gjort misslyckade satsningar, misskött bolaget själv eller råkat ut för externa faktorer som lett till olönsamhet och att du dragit på dig för stora skulder, och därmed fått problem med likviditeten.

Men så länge det fortfarande finns en sund kärna i bolaget kan en företagsrekonstruktion fungera.

"Det som är lite speciellt just nu är att det är väldigt svårt att veta när man kan komma igång igen även i en normalt sett hälsosam rörelse. Man kommer att komma igång igen, men frågan är när. Det krävs nämligen att det finns en sund kärna även framåt”, säger Nils Åberg.

Hur vet jag om det här gäller för mitt bolag?

A och O för att ta reda på om ditt företag kan klara en rekonstruktion är enligt Nils Åberg att göra en noggrann likviditetsprognos. Rekonstruktören tar ofta hjälp av ekonomiska konsulter. 

“Man får göra en prognos som är en realitet under nuvarande förhållanden. Just nu har vi ett speciellt läge eftersom många har en extraordinär minskning i efterfrågan på sina tjänster eller produkter. I en sån här prognos måste man sätta en tidpunkt för när läget kan normaliseras och i vilken takt”.

Just det kan så klart vara knivigt eftersom ingen i nuläget vet. 

“Om den här chockartat minskade efterfrågan bara fortsätter så här så finns så klart ingen förutsättning att klara en rekonstruktion. Men att det här ska fortsätta är orealistiskt. Däremot får man nog räkna med att man måste kunna klara sig i några månader innan det kan normaliseras någorlunda. Sen kan vissa branscher kanske få ett permanent förändrat beteendemönster, som till exempel affärsresandet”. 

Finansiering

För att klara en rekonstruktion krävs också att det finns finansiering så att man klarar sig igenom processen. Men eftersom det i nuläget inte går att säga hur länge coronakrisen kommer att pågå är det också svårt att avgöra om pengarna kommer att räcka. 

“Om inte rörelsen har några intäkter att tala om gäller det att man klarar att ligga på is ett tag tills verksamheten kan återupptas någorlunda igen. Frågan är hur länge man klarar sig i en rekonstruktion om man inte har några intäkter alls. Det beror på hur uthålliga ägare man har och vad det finns för reserver i bolaget", säger Nils Åberg och fortsätter:

"Hur länge man klarar av att ligga på is beror också på vad det kommer för stödpaket från staten. Generellt kan man säga att den som klarar det längst är den med starkast ägare, eller den som kan få extern finansiering”. 

En rekonstruktionsansökan skickas in till tingsrätten som fattar beslut om den ska godkännas eller avslås. 

Vad händer när själva rekonstruktionen blivit godkänd? 

När själva rekonstruktionen gått igenom tillsätts en rekonstruktör som jobbar tätt ihop med företagsledning och styrelse.

Det omedelbara andrum som uppstår vid en rekonstruktion är enligt Nils Åberg en betalningsinställelse av alla gamla skulder. Du får inte ens betala dem längre om du så vill. 

“Om kunderna däremot fortsätter att göra sina inbetalningar så stärker det likviditeten på en gång”, säger han. 

Dessutom blir du skyddad på flera sätt. Avtal som ingåtts får inte sägas upp och du är skyddad från konkurs. 

Rekonstruktionen förutsätter ofta en strategisk översyn av bolaget: Jobbar vi på rätt sätt? Har vi rätt kundkrets?

En rad operativa frågor ses även över och rekonstruktören identifierar vilka delar av verksamheten som är lönsamma. Det är sedan där fokus läggs, medan de andra delarna avvecklas. Avvecklingen blir billigare om företaget är i en rekonstruktion än vad de skulle ha blivit annars.

Det beror på:

Det offentliga ackordet

I de flesta fall kombineras rekonstruktionen med ett offentligt ackord. Det offentliga ackordet innebär att de oprioriterade skulderna som regel skrivs ner till 25 procent (skulderna minskas alltså med 75 procent).

För att det ska gå igenom krävs att en majoritet av borgenärerna går med på det. Incitamentet för det är hyfsat högt, eftersom alternativet  ofta blir en konkurs och då riskerar fordringsägarna att bli utan pengar helt. 

Det är det offentliga ackordet som gör att det blivit allt vanligare att företag inom handeln ansöker om rekonstruktion. De sitter ofta på långa hyresavtal som kan bli kostsamma att ta sig ur. Ett offentligt ackord gör det billigare att till exempel säga upp avtalet för en butik i en galleria. 

“Det kan ofta kosta flera miljoner att stänga en butik. Men om du lämnar lokalen och säger att du inte har råd att fullfölja avtalet så kan du åberopa det offentliga ackordet gentemot hyresvärden. På så sätt kan man genom en rekonstruktion på ett billigare sätt göra sig av med olönsamma delar av verksamheten”, säger Nils Åberg.

Lönegarantin

Samma sak gäller gentemot de anställda, men där går staten in och garanterar lönen så att slaget inte blir lika hårt.

Garantin gäller för löneutbetalningar upp till tre månader före rekonstruktionen, samt en månad efter att bolaget gått in i en rekonstruktion. Länsstyrelsen står för utbetalningarna som ska betalas tillbaka av företaget när rekonstruktionen är klar, även om en del av återbetalningen omfattas av ackord. Även uppsägningslöner kan betalas via länsstyrelsen. 

Hur ofta kan man rädda bolag i en rekonstruktion?

“Om man har gjort en noggrann förstudie och förutsättningarna finansiering och frisk kärna finns, så är det under vanliga marknadsförhållanden god möjlighet att lyckas. I de ärenden som vi tar oss an ställer vi höga krav på realism, därför har vi en hög success rate. Men på marknaden överlag är det inte alla som ställer så höga krav, därför är success raten generellt sett under 50 procent”. 

Vem bör inte ansöka om rekonstruktion?

Man bör inte ansöka om det endast är ett sätt att försöka undvika en konkurs som ändå är oundviklig. Det är där likviditetsanalysen kommer in.

"Om man inte har finansiering för en rekonstruktionsperiod bör man inte försöka få igenom en rekonstruktion. Ser du att du inte kommer kunna betala löpande kostnader även med de positiva effekter som du får genom en rekonstruktion – och du inte kan få någon ägare eller extern part att skjuta till pengar – då vet du, om du gjort din hemläxa och analys, att du inte bör inleda en rekonstruktion. Då är det bättre att inleda en konkurs", säger Nils Åberg.  

En konkurs behöver dock inte betyda slutet för bolaget. 

“Man kan också rekonstruera verksamheten genom en konkurs. Däremot innebär en konkurs, till skillnad från en rekonstruktion, att ägaren är helt borta ur bilden. Om verksamheten överlever så är det oftast för att nya ägare köper upp konkursboet”.

“I en rekonstruktion kan man fortsätta som ägare även om det är vanligt att det blir ett ägarskifte även under en rekonstruktion, vissa fordringsägare kan också kräva det eftersom de inte vill att befintliga ägare ska tjäna på rekonstruktionen på fordringsägarnas bekostnad”. 

Läs fler artiklar
LÄS MER