Digital Inn i rekonstruktion: "Längre tid av utmaningar"

Digital Inne-handel

Stefan Lundell / Johanna Ekström

Ansökan skickades in idag av ägaren.

Butikskedjan Digital Inns ägare Ambia skriver i ett pressmeddelande att “en ansökan om företagsrekonstruktion lämnats till tingsrätten”.

En rekonstruktion kan beskrivas som ett slags alternativ till en konkurs för bolag med ekonomiska svårigheter, men där det bedöms att det finns en chans att bolaget överlever.

I pressmeddelandet skriver ägaren till den svenska Apple-återförsäljaren att:

“Efter den senaste veckans händelseutveckling står det klart att den ursprungliga åtgärdsplanen för att få lönsamhet i verksamheten i Digital Inn inte längre är tillräcklig. Marknadssituationen i kombination med den skuldbörda som länge hämmat bolagets utveckling gör att en företagsrekonstruktion bedöms vara den bästa vägen framåt”.

När Breakit når Peter Selemark, som är tf vd i bolaget sedan i måndags, utvecklar han:

"Vår bedömning var att en rekonstruktion var vägen för oss just nu. Det finns i nuläget ingen annan ambition än att vi ska köra bolaget vidare, men för att kunna göra det på ett kontrollerat sätt har vi valt att använda oss av den metod som finns tillgänglig för svenska bolag i det här läget”, säger han.

Bolaget har 90 fast anställda men inga varsel har lagts i nuläget. 

“Rent formellt och juridiskt så är det rekonstruktören som styr bolaget nu, men i grunden ser inte jag att problemen som finns i bolaget är relaterade till personalen. Inget bolag kan drivas vidare eller växa utan sin personal, det är en förutsättning för fortsatt drift.” 

“Ambitionen är att komma ur det här med ett nystartat, fräscht och bra Digital Inn, vi har i grunden en bra affär och kundbas”. 

Peter Selemark: "En längre tid av utmaningar"

Ambia förklarar en del av rekonstruktionen med att coronakrisen slagit hårt mot hela koncernen de senaste dagarna. 

Enligt Peter Selemark kan corona ses som en "tipping point".

"Det är klart att vi ser effekter precis som alla andra bolag inom detaljhandeln. Men i grunden tror jag att det här handlar om att en längre tid av utmaningar i bolaget behöver hanteras. Corona blev sista utlösande faktorn", säger han.

Bolagsledningen lyfter också i pressmeddelandet osäkerheten kring de nya korttidspermitteringsreglerna (som Breakit rapporterat om tidigare idag). 

"Vad gäller de åtgärder som regeringen presenterat så är de ännu så länge synnerligen översiktligt beskrivna, det är därmed oklart om och i vilken utsträckning vi kan få hjälp av detta. Förberedelser för att aktivera korttidspermitteringar i Sverige och Norge har inletts men är ännu ett tidigt skede", skriver bolaget.

Breakit har tidigare rapporterat om att Digital Inn inte kunnat betala sina skatteskulder.

LÄS OCKSÅ: Hela listan: Alla som vill ha pengar av Digital Inn (senast uppdaterad 4 mars)

Läs mer