Sök

Nicklas Storåkers: ”Tusentals småföretagare riskerar slås ut – regeringen måste agera nu”

CoronaCoronaviruset

Jon Wahlqvist

Jon Wahlqvist

Webbredaktör

Techprofilen slår larm i öppet brev till regeringen: “Det handlar om dagar.”

Corona-utbrottet väntas slå hårt mot näringslivet och redan nu har tusentals varslats om uppsägning inom resenäringen. Så sent som igår permitterade flygbolaget SAS 90 procent av sin personalstyrka.

För att möta krisen har regeringen, Finansinspektionen och Riksbanken genomfört flera åtgärder. Bland annat har karensdagen tagits bort och Riksbanken kommer att låna ut 500 miljarder kronor till bankerna för att stötta företag som drabbas.

Men åtgärderna räcker inte för att rädda de nästan 1 miljon små- och mikroföretag som finns i Sverige och som saknar tillgång till en etablerad bankfinansiering. Det menar techprofilen och vd:n på Pricerunner Nicklas Storåkers. Tillsammans med Olle Lundin, vd på Froda har han skrivit ett öppet brev till regeringen.

”Det handlar om dagar innan tusentals småföretagare slås ut. Regeringen måste agera nu”, säger Nicklas Storåkers till Breakit. 

Storåkers och Lundin vill se ytterligare åtgärder för att hjälpa de mindre företagen. Därför vill de att regeringen genast beslutar om:

## Uppskov med samtliga skatteinbetalningar andra kvartalet i år.

## Nödkredit till Sveriges småföretag.

## Temporärt borttagande av arbetsgivaravgifter för vissa småbolag,

## Att staten tar över sjuklöneansvaret de första 14 dagarna.

## Inför möjligheten till kortvariga permitteringar av anställda.

Den svenska regeringen kommer att hålla en pressträff klockan 9 på förmiddagen idag, måndagen den 16 mars, då man också kommer att presentera nya budgetåtgärder.

Läs hela brevet här nedan.

Öppet brev till regeringen

2020-03-15 

Statsrådsberedningen Finansdepartementet Sveriges Riksbank 

Förslag på akuta stödåtgärder till svenska småföretag 

Vi vill som aktör på småföretagsfinansieringsmarknaden kommentera Riksbankens beslut om stödåtgärder till svenska företag för att motverka de negativa effekterna av coronavirusets spridning. Vår uppfattning är att beslutet om 500 miljarder kronor i lån via de banker som är penningpolitiska motparter kan komma att hjälpa stora och medelstora företag. Åtgärden bedöms emellertid som i det närmaste verkningslös för majoriteten av Sveriges cirka en miljon små- och mikroföretag som inte har tillgång till någon etablerad bankfinansiering. Risken är överhängande att ekonomiskt stöd till småföretagen kommer att vara otillräckligt, vilket riskerar att få oerhörda konsekvenser för realekonomin. 

Vårt förslag är att Regeringen och berörda myndigheter omgående vidtar följande åtgärder: 

• Uppskov med samtliga skattebetalningar under andra kvartalet 2020. 

• Nödkredit till Sveriges småföretag motsvarande upp till de tre senaste månadernas skattebetalningar, med särskilt inriktning på bolag inom restaurang, hotell, transport och handel. 

• Temporärt borttagande av arbetsgivaravgifter för småbolag inom restaurang, hotell, transport och handel. 

• Övertagande av sjuklöneansvaret för de första 14 dagarna. 

• Möjliggöra kortvarande permitteringar i den arbetsrättsliga lagstiftningen. 

Froda är verksamma inom nischen kreditgivning till småföretag. Vi har idag mer än 2 500 svenska småföretag som kunder. Våra kunder omsätter i regel mellan 1 och 20 miljoner kronor per år och förlitar sig på oss för sin externa finansiering. Utmaningarna för småföretagen med att få tillgång till bankfinansiering framgår av t.ex. Företagarnas årliga finansieringsrapport1, där 56 % av svenska småföretag uppger att de har ganska eller mycket svårt att ordna extern finansiering. Till följd av ineffektiva processer, föråldrade IT-system och höjda kapitalkrav har storbankerna inte möjlighet att med lönsamhet låna ut så pass små belopp som det ofta handlar om (Froda lånar ut från 10 000 kr till 2 miljoner kronor) och därmed är intresset för att låna ut till småföretag mycket begränsat. I de fall småföretag får banklån är handläggningstiderna ofta flera månader långa och dokumentationskraven från låntagaren omfattande. 

Vi ser därför inte att Riksbankens stödpaket kommer att göra någon nämnvärd skillnad för storbankernas utlåning till småföretag. I synnerhet inte när behovet av att få ut likviditet till realekonomin är så pass akut som det är, då krävs det avsevärt snabbare och effektivare processer. I en sedvanlig finansiell kris så kan vi se att det finns en logik i att stimulera stora delar av landets stora och medelstora företag då detta kan antas få positiva ekonomiska effekter som sprids till resten av ekonomin och således även kommer småföretag indirekt till gagn. Men i detta fall där en förväntan om kraftigt vikande konsumtion inte främst beror på ekonomisk osäkerhet utan på att kunderna inte lämnar hemmet, så kommer inte åtgärderna att få några effekter för majoriteten av småföretag. 

Nicklas Storåkers, Styrelseordförande Froda 

Olle Lundin, VD Froda 

 

Läs mer