Sök

Indicio vill göra det lättare att förutspå framtiden – backas av Bo Mattsson

Indicio

Jon Wahlqvist

Jon Wahlqvist

Webbredaktör

Vill göra det lättare att göra prognoser för företag.

2011 fick Thomas J. Sargen och Christopher A. Sims Nobelpriset till Alfred Nobels minne för sin forskning om orsakan och verkan i makroekonomin.

Inte varje dag en text på Breakit inleds på det viset och forskningen inom området är både komplicerad och krånglig.  I princip så bygger det på att man kan göra prognoser på hur konjunkturen går genom att identifiera de faktorer som driver ekonomins utveckling och sedan bygga prognosmodeller baserat på dessa.

Man kan som företag naturligtvis ta del av de prognoser kring konjunkturen som görs av till exempel Konjunkturinstitutet. Men med rätt kunskap kan samma modeller kopplas till den verksamhet som bolagets själva driver och bygga prognoser på hur konjunkturen påverkar bolaget.

Men trots Nobelpriset (och att det ju låter bra att kunna göra riktiga prognoser) har företag haft svårt att ta till sig modellerna då det kräver stora kunskaper inom statistik och programmering. Därför använder sig företa av mänskligt beslutsfattande, alltså en chef som bestämmer, när det kommer till stora beslut kring till exempel investeringar och kapacitetsplanering.

Det vill Frans Andersen och David Fagersand ändra på och 2014 började de bygga på ett system som skulle göra det enkelt för företag att kunna göra prognoser utifrån modellerna.

“Säg att du sitter på Scania och vill kunna göra en prognos på hur många lastbilar Scania kommer sälja i framtiden för att kunna planera hur mycket man skall producera i fabrikerna, vilka investeringar som skall göras i produktionen och så vidare.”, säger David Fagersand.

“Då kan man genom ett par knapptryck få fram prognoser baserade på de senaste prognosmodellerna från forskningen.”

”I de case-studier vi gjort för internationella industri-bolag, där vi tittat på prognosen för total försäljning, har vi uppnått en förbättring på mellan 40-60 procent i prognosträffsäkerhet kontra bolagens egna prognoser” säger David.

Indicio grundades 2014 och har till dags datum tagit in cirka 9 miljoner i riskkapital. 

2018 fick de in den första kunden och idag finns bland annat 2 av Sveriges 10 största företag på kundlistan (vilka de är vill David Fagersand inte avslöja). 

Nyligen stängde de en runda på 3,4 miljoner kronor till en värdering på 37 miljoner (pre-money) och bland de som ville satsa på Indicio var bland annat näringslivsprofilen Bo Mattsson (transparens – även liten delägare i Breakit) och techinvesteraren Fredrik Tillander

Nu ska affären skalas upp och målsättningen är att omsätta 3 miljoner kronor under 2020.

Förra året omsatte de 1,2 miljoner och gjorde en förlust på ca 1,7 miljoner kronor innan aktiveringar.

Läs mer