Google GDPR-straffas av Datainspektionen – brister i arbetet med rätten att bli glömd

Google Datainspektionen GDPR
Google GDPR-straffas av Datainspektionen – brister i arbetet med rätten att bli glömd

Lena Lindgren Schelin, Generaldirektör på Datainspektionen. Foto: Istockphoto.com & Press

Tobias Blixt

Reporter

Får sanktionsavgift på 75 miljoner kronor.

Google bryter mot GDPR när de brister i sitt arbete med att rätten att få sökresultat borttagna från deras sökmotor. Det menar Datainspektionen som väljer att utfärda en sanktionsavgift på 75 miljoner kronor mot Google.

“Dataskyddsförordningen, GDPR, ökar kraven på organisationer som samlar in och hanterar personuppgifter och stärker enskildas rättigheter. En viktig sådan rättighet är möjligheten för enskilda att få sökresultat borttagna. Nu ser vi att Google brister i sitt sätt att hantera denna rättighet”, säger Lena Lindgren Schelin, generaldirektör för Datainspektionen i ett uttalande.

Har sin grund i EU-dom

EU-domstolen slog 2014 fast att en person kan begära att sökmotorer som exempelvis Google ska ta bort resultat från sökfrågor som innehåller en persons namn. Förutsatt att resultaten är oriktiga, irrelevanta eller överflödiga. Ett beslut som också stärktes när GDPR trädde i kraft för två år sedan.

Datainspektionen granskade Googles arbete i frågan redan 2017 och kom då fram till att Google skulle tvingas “ta bort ett antal sökträffar”. 2018 startade myndigheten en ny granskning mot techjätten då de “fått indikationer på att flera av de resultat som skulle ha tagits bort fortfarande visades i sökningar.”

Det är den granskningen som nu är avklarad och som alltså leder till sanktionsavgiften på 75 miljoner kronor. Det handlar om två fall där Google inte har följt Datainspektionens beslut från 2017, ett där det tog för lång tid innan resultatet togs bort och ett där Google enligt myndigheten gjorde en för snäv bedömning.

Får kritik för genomförandet

Google får också kritik för hur de hanterar rätten att bli glömd. Bland annat eftersom de meddelar sajtägaren vilken sida som är borttagen och därmed möjliggör att sidan återpubliceras under en ny webbadress. Något de enligt myndigheten inte har något rättsligt stöd för.

“I sitt webbformulär för borttagande informerar Google om att meddelanden skickas till sajtägare, på ett sätt som kan få enskilda att avstå från att utnyttja sin rätt att begära borttagande, vilket också undergräver effektiviteten av denna rättighet”, säger Olle Pettersson som är jurist på Datainspektionen i pressmeddelandet.

Google har tre veckor på sig att överklaga Datainspektionens beslut.

Google svarar

Google meddelar i en kommentar till Breakit att de inte håller med om myndighetens beslut och de planerar att överklaga.

"Beslutet från Datainspektionen handlar till stor del om meddelanden till webbansvariga. Det är vår praxis sedan länge att meddela den som hanterar en webbplats när en 'rätten att bli glömd'-begäran resulterar i att vi tar bort en länk till deras sajt från Googles sökresultat. Våra meddelanden informerar denna person - som först måste registrera sig via våra verktyg för webbplatsansvariga - att en borttagning har ägt rum, och identifierar de länkar som berörs. Vi avslöjar inga uppgifter om den person som kommit med begäran, eller om grunden för borttagningen. Vi menar att denna praxis är i enlighet med GDPR och att öppenheten är viktig för att skydda exempelvis utgivares rättigheter i borttagningsprocessen. För övrigt - bara den här veckan tog spanska högsta domstolen bort en begränsning mot sådan praxis som den spanska dataskyddsmyndigheten hade infört", skriver Joakim Larsson, kommunikationsansvarig för Google i Finland och Sverige bland annat i ett uttalande. 

Enligt Joakim Larsson har Google konsekvent sedan 2014 agerat på förfrågningar om att ta bort mer än 3 miljoner olika länkar.

Läs fler artiklar
LÄS MER