En dubbelsmäll – nu ökar pressen mot den svenska techsektorn

riskkapital
En dubbelsmäll – nu ökar pressen mot den svenska techsektorn

Stefan Lundell

Medgrundare och reporter

Breakits Stefan Lundell analyserar följderna av oljeraset och corona-skräcken.

En morgon som denna är det omöjligt för mig att hålla isär rollerna som journalist och entreprenör. Jag vill vara tydlig med det redan nu innan du läser vidare.

Som journalist är det enklare att göra en kylig och distanserad analys av skeendet. Som entreprenör dras du lätt med, hetsar upp dig, känner paniken ligga på lut.

Just nu, när börsen rasar med nästan 7 procent i öppningen och krigsrubrikerna dominerar, är det inte helt enkelt att agera analytisk journalist. Men låt mig ändå göra ett försök.

Efter att ha talat med både stora techinvesterare och rutinerade entreprenörer över helgen och nu på morgonen så är det uppenbart att de flesta agerar. Eller rättare sagt de agerar mindre.

Man drar åt svångremmen, lättar på gasen, skjuter fram investeringar och minskar marknadsföringen.

“Förra veckan såg jag en nedgång på 10 procent i min försäljning, min direkta åtgärd har blivit att strypa marknadsföringen med 20 procent. Det är ingen mening att elda för kråkorna”, konstaterar en av entreprenörerna som jag snackat med.

Många av de snabbväxande svenska techbolagen drabbas just nu av en dubbelsmäll:

# Efterfrågan minskar. Corona-frossan slår nu tydligt mot mångas försäljning. Bolagen tar det säkra före det osäkra och ställer in resor, konferenser, utbildningar. Nyanställningar sätts på paus och redan lagda marknadsföringsbudgetar ifrågasätts – går det att gasa lite mindre? Steg två blir att skjuta på beslutade investeringar. Idag innehåller i princip alla nya, offensiva investeringar någon form av tech. När de här tech-relaterade investeringarna läggs på is drabbas, just det, techbolagen.

# Kapitalbrist. Börsen är ned runt 20 procent sedan toppen och nu rasar oljepriset. De stora institutionella investerarna fördelar sina pengar mellan aktier, räntor, fastigheter och onoterade aktier. Oljeraset kommer att påverka deras ränte-investeringar negativt (då energisektorn finansierar sig på räntemarknaden och nu kommer få svårt att betala sina lån) och börsen är redan kraftigt ned. Följden blir att andelen onoterade aktier (där techbolagen är en stor del) kommer att bli oproportionerligt stor. Det gör att institutionerna allokerar mindre kapital till den sektorn. Samtidigt har svenska affärsänglar en stor del av sitt kapital på börsen. Rasar börsen blir de mer restriktiva med att investera pengar i onoterade bolag. 

Summa summarum är det här en läskig cocktail att svälja för den svenska techindustrin. Efterfrågan viker samtidigt som det blir svårare att få in kapital.

Inte undra på att jag som entreprenör är lite stressad. Men journalisten i mig myser – det är alltid spännande att skriva om kriser.

Läs fler artiklar
LÄS MER