Stjärnförvaltarna Carl Armfelt och Erik Sprinchorn ser möjligheter i spåren av Corona: "Kommer skapa stora möjligheter"

Core Ny TeknikTIN FonderCoronaviruset

Carl Armfelt och Erik Sprinchorn. Foto Press

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Så ser förvaltarduon bakom fonden Core Ny Teknik på börsläget.

Den senaste månaden har börsen tyngts och präglats av coronaviruset. Fondförvaltarna Carl Armfelt och Erik Sprinchorn, som via sitt bolag TIN Fonder är aktiva investerare inom techsegmentet, beskriver att de för närvarande har en försiktig hållning och ser en ökad riskpremie på marknaden.

Samtidigt ser de möjligheter. 

"När den värsta oron lagt sig kring Coronaviruset tror vi att det kommer skapa stora möjligheter för den som vågar vara långsiktig och i ett sådant scenario är vi väl förberedda att agera snabbt", kommenterar förvaltarna i samband med en månadsrapport.

De två förvaltarna, som i november 2018 hoppade av sina toppjobb hos fondbolaget Robur, menar även att de absolut flesta av fondens innehav har goda förutsättningar för att klara sig starkare än den breda ekonomin trots coronavirusets påverkan. Många av bolagen levererar digitalt samt har beprövade affärsmodeller och starka balansräkningar, skriver bolaget i sin rapport.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var speljätten Embracer, Take Two Interactive och Nordic Entertainment Group med portföljvikterna 6,2, 4,2 respektive 4,2 procent

Så går det för Core ny Teknik

Deras fond Core Ny Teknik A minskade 6,1 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som backade 8,7 procent. Sedan sin start den fjärde februari förra året har fonden stigit 28,9 procent. Det framgår av månadsrapporten.

Embracer, Evolution Gaming och ISRA Vision var de främsta bidragsgivarna under månaden.

Bland innehaven som tyngde avkastningen fanns Take Two Interactive, Surgical Science och Saab.

MISSA INTE: Erik Sprinchorn och Carl Armfelt avslöjar sina hetaste placeringar – här är techbolagen du ska äga på börsen

Läs mer