Sök

Deqa Abukar vill sätta förorten på kartan – "Mål att skapa entreprenörer"

Bling

Deqa Abukar. Foto: Press.

Towe Boström

Towe Boström

Reporter

Det ideella nätverket Bling vill skapa positiv förändring genom att uppmuntra till entreprenörskap i utanförskapsområden.
"Att man orkar handlar om att man älskar det man gör”, säger medgrundaren Deqa Abukar.

Deqa Abukar växte upp i Malmö och började tidigt att engagera sig i föreningar och sociala frågor. Som 19-åring flyttade hon till Stockholm där hon började att studera statsvetenskap och engager sig politiskt. Hon insåg dock snart att det inte riktigt var den vägen hon ville gå – och började söka andra vägar att påverka. 

Under sin uppväxt var Deqa Abukar inspirerad av och omgiven av kvinnor som startade egna företag, som hennes mamma och mormor. Samtidigt upplevde hon att entreprenörskap ofta möttes av tveksamhet från omgivningen, och den bilden ville hon förändra. 

Så när Deqa Abukar träffade Adnan Yousuf och Arash Sofla för runt fem år sedan föll poletten ned. 

”Vi började att prata om hur vi kan få fler unga i vår ålder att engagera sig i samhällsfrågor och entreprenörskap. Vi såg styrkorna i att kombinera de här faktorerna och hur det skulle kunna påverka människors liv”, berättar Deqa Abukar. 

Samlar över 70 startups i nätverket

Idén till Bling var född. Den ideella organisationen startade under 2014 och arbetar för att skapa positiv förändring genom företagande med fokus på utanförskapsområden. Bling, som förlitar sig på eldsjälar och sponsring, samlar idag 300 medlemmar och över 70 aktiva startups i nätverket. 

”Vi har jobbat med det här gratis och finansierat ur egna fickor. Att man orkar handlar om att man älskar det man gör”, säger Deqa Abukar. 

Bling arbetar med fokus på Järvaområdet, och rymmer startups inom såväl traditionella som nya branscher.

Medlemmarna återinvesterar i varandra 

Bling baserar sig på tre ben, där den första delen handlar om att motivera till entreprenörskap, exempelvis genom föreläsningar.  Den andra delen är idé och personlig utveckling med coachning från Blings mentorer och experter där deltagarna får råd och stöttning för att utveckla sina idéer eller bolag. 

”Vi är tre personer som driver Bling operativt, med ett nätverk av 300 medlemmar, och det här är ett nätverk som återinvesterar i sig själv. Det är gratis att gå med och när medlemmarna kommit en bit i sin utveckling ger de tillbaka genom att hjälpa andra”, berättar Deqa Abukar. 

I steg tre hjälper Bling entreprenörerna att komma i kontakt med investerare och nätverk.

”Vi vill bygga en brygga. Ett problem i utanförskapsområden är att det är brist på nätverk och kapital. Vi vill vara stället som tillhandahåller de här sakerna för människor som kanske inte har de möjligheterna”. 

Backas av hamburgerkedjan

Bling har bland annat fått stöd från Vinnova och Tillväxtverket och sponsras av Max. Medgrundaren uppskattar att runt 100 av de företag som startats genom Bling är uppe och rullar idag.  Bland de bolag som skapats genom Bling lyfter Deqa Abukar bland annat kliniken DocSvea och bevakningsföretaget Safetly. 

”Vi försöker att skapa små och medelstora företag som kan försörja familjer. Vi jobbar brett och hjälper de flesta, vårt mål är inte att skapa företag utan att skapa entreprenörer”. 

"Utmaning att hitta samarbeten" 

Deqa Abukar anser att det behövs ett alternativ till dagens rörelser och inkubatorer, då mycket tenderar att fokuseras mot innerstaden och homogena grupper. Hon berättar att hon fått många nej när hon frågat om samarbeten av olika slag.

"Det är en utmaning att hitta samarbeten som är villiga att mäta impact på det här sättet. Det är fortfarande något nytt och främmande att jobba med inkludering och jämställdhet genom entreprenörskap", säger hon och fortsätter; 

”Det här är också en tid där mycket förändras, är det någon gång man haft möjlighet att lyckas är det nu". 

Bling driver även avknoppningen och nätverket Womenisa som vänder sig mot kvinnor. Syftet är att stärka och inspirera kvinnor inom entreprenörskap genom att skapa möjligheter och uppmuntra till dialog. 

Vart är ni om fem år? 

”Då hoppas jag att vi finns i alla storstäder och samtidigt har en fungerande digital plattform där man kan ta del av möjligheter och nätverk digitalt. Jag hoppas att nätverket växer ännu mer, vi vet att entreprenörskap är en fungerande metod mot utanförskap och segregation”, säger Deqa Abukar.

Läs mer