Adyen ökar omsättningen och vinsten i det andra halvåret 2019

Adyenfintech

Pieter van der Does, vd Adyen. Foto: Tobias Blixt

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Fortsätter öka.

Fintechbolaget Adyen ökade nettointäkterna med 43 procent till 276 miljoner euro under det andra halvåret 2019, jämfört med året innan. Väntat var 275 miljoner euro, enligt en sammanställning av Bloomberg.

Rörelseresultatet före avskrivningar, ebitda, blev 153,5 miljoner euro (111,7), att jämföra med väntade 155,2 miljoner euro.

Nettoresultatet blev 111,5 miljoner euro (83,0), mot väntade 115,7 miljoner euro.

Det fria kassaflödet förbättrades med 34 procent till 141,7 miljoner euro (105,4).

Kapitalinvesteringarna i förhållande till nettointäkter var fyra procent under 2019, vilket är en ökning med 45 procent från 2018.

För 2020 siktar bolaget på att kapitalinvesteringarna uppgår till upp emot fem procent av nettointäkterna. Det siktar vidare på att förbättra ebitda-marginalen och fortsätter växa nettointäkterna.

Ebitda-marginalen blev för helåret 56 procent men hade varit negativa två procent om man räknar bort för det positiva bidraget från bokföringsändringarna i IFRS 16.

Vill du veta mer om Adyen? Kolla in vår Premium-intervju med bolagets finanschef Ingo Uytdehaage här.

Läs mer