Quickbit ingår nytt avtal med inlösenpartner

Quickbit
Quickbit ingår nytt avtal med inlösenpartner

Foto: Istockphoto.com

Finwire / Breakit

"En avgörande milstolpe."

Fintechbolaget Quickbit som utvecklar tekniklösningar har ingått ett nytt avtal med sin inlösenpartner, ett avtal som företaget menar är finansiellt fördelaktigt för bolaget.

Det nya avtalet träder i kraft retroaktivt från och med den 1 januari i år. Det ger enligt bolaget uteslutande positiva effekter i form av ökad bruttovinst och förstärkt kassaflöde. Effekten av avtalet blir fullt synligt redan i räkenskapsårets tredje kvartal i innevarande räkenskapsår. Quickbit har ett brutet räkenskapsår och företaget befinner sig i sitt tredje kvartal just nu.

Företaget ser också det negativa kassaflödet i det andra kvartalet som en engångshändelse.

"Jag är mycket nöjd över att vi har ingått ett nytt avtal. Det här är en avgörande milstolpe i Quickbits relativt korta historia. Det nya avtalet innebär att Quickbit framöver inte kommer att uppvisa negativt eller försvagat kassaflöde på grund av stark omsättningstillväxt och det negativa kassaflödet i andra kvartalet kan därför ses som en engångshändelse. Quickbit rustas nu istället med en växande kassa som kommer att används till att öka takten i genomförandet av ytterligare värdeskapande initiativ såsom exempelvis lansering av nya produkter och tjänster, säger Serod Nasrat, vd för Quickbit, i en kommentar.

Läs fler artiklar
LÄS MER