Storbråk i svenska riskkapitalbolaget Zenith - Tommy Jacobson i ny ägarstrid

Zenith Invest
Storbråk i svenska riskkapitalbolaget Zenith - Tommy Jacobson i ny ägarstrid

Towe Boström

Reporter

Tidigare vd:n lämnar in stämningsansökan.

Tommy Jacobson är en tung investerarprofil med bolag som Truecaller och Zound Industries i portföljen. Han har byggt upp riskkapitalbolag som Varenne och Zenith och är idag en välkänd techinvesterare. 

Under förra året hamnade Tommy Jacobson i rampljuset efter att ha vunnit en het ägarstrid i det svenska hörlursbolaget Zound Industries, som slutade med att medgrundaren Konrad Bergström lämnade.  

Nu befinner sig Tommy Jacobson i en ny ägarstrid – och den här gången kretsar dramat kring hans egna riskkapitalbolag Zenith. Bakgrunden är att han, för runt fyra år sedan, började att bygga upp investeringsfondstrukturen Zenith Group Holding tillsammans med Andreas Bladh. 

Koncernen har investerat i bolag som Urb-it, Zound Industries och Truecaller. 

Andreas Bladh satt på vd-posten för såväl Zenith Group som Varenne fram till hösten 2018 – då resan fick ett abrupt slut. Det hade skurit sig mellan ägarna och Andreas Bladh slutade som vd för båda bolagen. Anledningen uppgavs vara att parterna inte hade en strategisk samsyn kring hur verksamheten skulle drivas framåt.

“Andreas och jag har landat i att detta är den bästa lösningen för alla parter. Jag vill tacka Andreas för hans värdefulla insatser och bra samarbete under dessa över 4 år tillsammans”, sa Tommy Jacobson då. 

Men bakom kulisserna har det varit andra tongångar och nu har Andreas Bladh lämnat in en stämningsansökan mot Zenith Group Holding AB (Zenith Group-koncernens moderbolag) i Stockholms tingsrätt, kan Breakit avslöja.

Fick sparken – men blev kvar som ägare

Så vad handlar det här egentligen om? 

I handlingarna, där Andreas Bladh redogör för sin sak, framgår det att han sparkades från vd-posten och behöll sin 15-procentiga ägarandel i Zenith Group Holding. 

De övriga ägarna, som utgörs av Tommy Jacobson, Ulf och Bo Eklöf, Jesper Rahmqvist och Sune Nilsson, uppges då ha velat köpa ut honom. Någon affär har inte gått i lås då parterna inte lyckats enas om ett pris, enligt Andreas Bladh.  

I början av november ritades dock spelplanen om helt. Ägarna kallade till en extra bolagsstämma och beslutade sig för att avyttra samtliga aktier i Zenith Group AB och Zenith Fund Holding AB. Aktierna såldes till ett nytt bolag, med samma ägargrupp, det vill säga minus Andreas Bladh, som motsatte sig värderingen och försäljningen. 

Nu vill Andreas Bladh att tingsrätten häver beslutet, som han menar har tagits på flera felaktiga grunder. Han hävdar bland annat att beslutet strider mot bolagsordningen samt att styrelsen brutit mot aktiebokslagen, som jävsregeln och likhetsprincipen.

Han menar vidare att han förlorar möjlighet till framtida vinster och att verksamheten förvärvats till för låg värdering sett till framtida prognoser. Han vänder sig även mot att betalningen ska ske i form av en revers (vilket innebär att han inte får betalt i kontanter utan han får istället en fordran på bolaget i form av ett skuldebrev). Dessutom saknar reversen förfallodag och ränta. 

Så hur hamnade de tidigare vännerna och kompanjonerna i det här läget? 

Så uppstod konflikten

Ett protokoll från den extra bolagsstämman den 4 november bringar mer klarhet i tvisten och hur de övriga ägarna ser på saken. Styrelsens ordförande Lars Thorén menar att det funnits en överenskommelse om att Andreas Bladh tilldelats ett antal aktier som sedan skulle överlåtas till nyckelanställda Inom bolaget inom ramen för ett incltamentsprogram, något Andreas Blad vänder sig emot.

I handlingarna förklarar styrelsen varför de vill genomföra affären. 

“Styrelsen anser att ägartvisten innebär en oacceptabel risk för rörelsen och dess intressenter som påverkar bolaget och dess framtida rörelse negativt och att förslaget är ett sätt att frysa läget och tillförsäkra aktieägarna, inklusive Andreas Bladh, det värde koncernen har idag utan att värdet påverkas negativt av den pågående tvisten mellan aktieägarna”, skriver de. 

I anteckningarna framgår det att Andreas Bladh var emot förslaget, men att han inte haft några invändningar mot en formell likvidation eller en öppen försäljning av bolagen till högsta möjliga bud.

Han har däremot “invändningar mot en försäljning av bolagen till en utvald krets av nuvarande aktieägare via ett nystartat bolag utan tillgångar mot en ospecificerad revers baserat på ett tveksamt värderingsunderlag”. 

I en skrivelse till Stockholms tingsrätt daterat 7 februari, bestrider Zenith stämningen och kräver ersättning för rättegångskostnader. Bolaget begär samtidigt mer tid för att svara. 

"Skälet till anståndsbegäran är att vi behöver ytterligare tid för att stämma av sakomständigheter med vår huvudman", skriver ombuden. 

Breakit har sökt Tommy Jacobsson som inte vill kommentera det pågående ärendet. 

I ett sms till Breakit skriver Andreas Bladh att det stämmer att tingsrätten fått en legal frågeställning att fatta beslut kring. 

“I detta läge avstår jag dock från att kommentera den uppkomna situationen. Jag hoppas att parterna kan komma fram till en konstruktiv lösning”, skriver Andreas Bladh.

Ni har väl inte missat Breakit Premium-texten om "Spelet bakom Whyreds kollaps – och sprickan i ägarkvartetten"

Läs fler artiklar
LÄS MER