Därför borde ditt företag uppgradera (istället för att nyrekrytera)

Därför borde ditt företag uppgradera (istället för att nyrekrytera)

Linn Tornérhielm, COO på Berghs School of Communication, ser dagligen hur företag gynnas av att vidareutbilda personalen.

Nyanställ inte i onödan – här är utbildningarna som kan ge både personalen och företaget en boost: ”Lärande är ett strategiskt område att lägga mer tid på.”

Affärerna rullar på och teamet – som jobbat tillsammans under flera år – fungerar perfekt. Men den senaste tiden har ni märkt att era kampanjer inte levererar som tidigare, responsen är inte lika entusiastisk som tidigare. 

Behövs det kanske en ny, skarp hjärna i teamet, för att ni ska hålla er på toppen av det ständigt föränderliga kommunikationslandskapet? Att rekrytera ger inte alltid den effekt man vill uppnå, så finns det möjligtvis ett annat alternativ?

Ja, faktiskt. Istället för att rekrytera – uppgradera!

”Många företag lägger idag hundratusentals kronor på rekrytering, om man räknar både tid och pengar, och kanske ännu mer går förlorat på felrekrytering. Att utveckla en kultur kring lärande, och planera för organisationens kompetensutveckling borde därför tas på större allvar”, menar Linn Tornérhielm, COO på Berghs School of Communication.

”Då behövs det ett kompetenslyft”

För att ge människor en möjlighet att uppdatera sin kompetens, och ge företag en chans att slippa tidskrävande och riskabla rekryteringar, lanserade Berghs därför utbildningarna Berghs Upgrade. Där kan de som redan jobbar professionellt inom kommunikation ta ett steg vidare i karriären inom sitt område – eller få ytterligare spetskompetens. 

”Som företag behöver man investera mer för att verkligen kunna tillgodogöra sig nya kompetenser, det är svårt att fånga upp allt nytt och träna helt själv. Lärande är ett strategiskt område att lägga mer tid på.” 

Här hittar du Berghs-kurserna som Breakit rekommenderar!

Till exempel har ett företag kanske en anställd som är en mästare på design eller skrivande, men behöver lära sig hantera nya digitala verktyg och metoder.

”Då behövs så klart ett kompetenslyft. Vad många glömmer bort då är att ge praktiska case att öva på, samtala om och få feedback kring, som gör att den nya kompetensen kan användas i organisationen. Det är precis det våra Upgrade-utbildningar erbjuder”, förklarar Linn.

Viktigt att mäta ”Return on Education”

Kunskapen som deltagarna tar med sig tillbaka till arbetsplatsen kan visa sig vara ovärderlig, då de både fått ökat självförtroende och kan ta nya arbetsuppgifter. Men man ska inte nöja sig där, utan istället noga utvärdera vad utbildningen har gett för resultat.

När ett företag börjar se lärande ur ett strategiskt perspektiv, så är det viktigt att tänka mer på vilken effekt man önskar av utbildningen, mäta ROE, eller ”Return on Education”.

Efter en utbildning är glömskekurvan väldigt brant, därför är det viktigt att man börjar använda den nya kompetensen direkt. Före utbildningen sätts tydliga mål och förväntningar. Efter utbildningen görs sedan en utvärdering utifrån dem, på samma sätt som vid andra prestationer eller företagets affärsstrategi.

Förändring kostar alltid energi. Därför måste målbilden vara tydlig.

”På så sätt blir utbildningen och kompetensutvecklingen motiverande både för företaget och individen. Det ger också bättre förutsättningar för det viktiga steget att öppna upp för de nya kunskaper och kompetenser som tillförs.”

Att se till så de nya kunskaperna omsätts praktiskt ligger enligt Linn i samtliga parters intresse.

”Förändring kostar alltid energi och därför måste målbilden vara tydlig. Annars står man still, och fortsätter jobba på samma sätt som tidigare med känslan att det inte hänt så mycket. De här utbildningarna är en effektiv lösning som låter företagen både behålla den nuvarande personalen, och se till att deras kunskaper är relevanta”, avslutar hon.”

Digital Design och Digital Copywriting. Här är Berghs Upgrade-kurserna du kan söka nu!

Läs fler artiklar
LÄS MER