Så kan du tjäna pengar och göra världen bättre (samtidigt!)

Så kan du tjäna pengar och göra världen bättre (samtidigt!)

Sedan 2015 har Hanna Lindquist lockat över 10 000 investerare: ”Ett bevis för att vinst och samhällsnytta inte är en motsättning”, säger hon.

Investeringen som ger trippel avkastning: “Nu behöver du inte längre välja”

Konsumerar du på ett annat sätt idag än för, säg, tio år sedan? Väljer du oftare tåg på sträckor där du förr tog flyget? Är du mer noggrann när du källsorterar? Drivs kaffekokaren i hemmet av helgrön el?

Klimatförändringarna gör oss människor allt mer miljömedvetna, något som förändrar vår vardag i grunden; maten vi lagar, bilarna vi köper samt hur och var vi semestrar. Men också hur vi investerar våra pengar. Allt fler funderar på hur de kan pensionsspara eller investera sina slantar på ett hållbart sätt. 

”Många som investerar idag frågar sig hur de kan få avkastning och samtidigt skapa nytta. Du måste inte längre välja mellan att antingen öka portföljvärdet eller medverka till en bättre värld. Om du investerar i totalt hållbara sektorer kan du se en bra värdeökning, samtidigt som dina pengar gör samhällsnytta och förbättrar miljön. Det handlar om trippel avkastning helt enkelt”, säger Hanna Lindquist.

Vill ge avkastning finansiellt, miljömässigt och socialt

Hon arbetar med tillväxt och kommunikation på Göteborgsbaserade fintechbolaget Trine. De erbjuder privatpersoner och företag möjligheten att investera i växande solenergibolag i Afrika, Latinamerika och Sydostasien.

Trine utgör mellanhand: Bolaget letar upp och granskar solenergiföretag med potential att växa och erbjuder dem lån, som sedan finansieras via en digital plattform. Lånen återbetalas med en fast ränta under en period på ett till tre år. 

Investeringsformen kallas ‘impact investment” och innebär att samtidigt som din portfölj växer genererar dina investerade pengar samhällsnytta. Det kan handla om investeringar i bolag som satsar på vård och hälsa, utbildning, food tech och bostäder. Eller, som i Trines fall, miljövänlig el. Bolag i branscher som kanske har svårt att hävda sig i mer traditionella investeringsformer. 

Vill du också investera genom Trine? Läs mer här!

”Termen ‘impact investment’ har använts lite slarvigt historiskt sätt. Men det är viktigt att poängtera om att investeringen ska generera god avkastning finansiellt såväl som miljömässigt och socialt. Trines investerare gör det möjligt för dessa solenergibolag att växa och förbättra levnadsstandarden för lokala samhällen samtidigt som lånen betalas tillbaka med ränta, säger Hanna Lindquist.

Miljontals människor har redan gynnats av Trine

Idag saknar runt en miljard människor tillgång till elektricitet, och är därför beroende av fossila bränslen som diesel eller fotogen. Bränslen som påverkar både den egna hälsan drastiskt – att använda fotogen i hushållet motsvarar att röka två paket cigaretter om dagen – och miljön. Dessutom är fotogen dyrt. Många använder upp till 30 procent av hushållskassan på bränsle.

De som investerar via Trine är med om att skapa en förändring. Sedan starten 2015 har mer än 2,7 miljoner människor fått tillgång till miljövänlig och pålitlig solenergi via Trine-lån. Drygt 10 300 investerare har satsat runt 32 miljoner euro, hittills har 7,8 miljoner euro betalats tillbaka med ränta. 

Att investera i solenergi via Trine är ett sätt att diversifiera sin portfölj.

”Trine är ett bevis på att det går att bygga en tjänst där vinst och samhällsnytta inte är en motsättning, utan en förutsättning för långsiktighet och hållbarhet. Investerarnas kapital leder till stora förändringar på både på samhällsnivå och för enskilda individer. Nu kan barnen läsa läxor kvällstid, affärer hålla öppet och hushållen kan tjäna pengar på minskade kostnader såväl som inkomstgenererande aktiviteter”, säger Hanna Lindquist. 

”Det är marknader som är svåra att hitta på börsen”

Diversifiera portföljen och sprid risken Trines portfölj består idag av 29 olika bolag över 15 marknader globalt. Du som investerar via Trines plattform ser vilken löptid lånet har, vilken den möjliga avkastningen är, hur riskerna bedöms vara samt får en djupare inblick i låntagarens verksamhet. 

“Att investera i solenergi via Trine är ett sätt att diversifiera sin portfölj, då investeringarna är exponerade mot företag och marknader som är svåra att hitta på börsen och bland vanliga fonder."

Men precis som när du investerar i fonder eller på börsen finns det inga garantier på att du får tillbaka dina pengar. Både Trine och investerarna tjänar pengar på lånen, ett incitament till att urvalsprocessen av vilka solenergibolag som erbjuds lån görs mycket noggrant.

”Trine delar framgång och motgång med investerarna, vi sitter i samma båt”, avslutar Hanna Lindquist.  

Läs mer om hur du investerar via Trines plattform här!

Att investera via Trine innebär risken att förlora delar av eller hela din insats, och det finns inga garantier att du får avkastning. Investera aldrig mer än vad du är beredd  att förlora. Trine är registrerat som ett finansiellt institut hos Finansinspektionen.

Läs fler artiklar
LÄS MER