Regeringen skjuter till 430 miljoner för att digitalisera vården

KryVård

Lena Hallengren, socialminister. Foto: TT/istockphoto

Tobias Blixt

Tobias Blixt

Reporter

Vill bland annat modernisera 1177.

Regeringen har kommit överens med Sveriges kommuner och regioner (SKR) om en ny strategi för hur satsningen Vision e-hälsa 2025 ska genomföras. Överenskommelsen innebär att regeringen ska satsa 430 miljoner kronor för att stärka den digitala utvecklingen inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst under 2020. 

Det skriver Socialdepartementet i ett pressmeddelande.

“Regeringen genomför nu den största satsningen på e-hälsa hittills. Digitala verktyg kan bidra till trygghet och tillgänglighet inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst. Dessutom kan en ökad digitalisering göra att våra gemensamma resurser används på ett smartare sätt”, säger socialminister Lena Hallengren.

Målet med Vision e-hälsa 2025 är att Sverige inom satt tidsram ska bli bäst i världen på att använda sig av digitalisering inom vården för att skapa “god och jämlik hälsa och vård”.

Den nya strategin gäller mellan 2020 och 2022 och inkluderar ett antal nya punkter, enligt pressmeddelandet. 

Bland annat ska 200 miljoner kronor satsas på digitalisering inom äldreomsorgen där merparten av de satsade pengarna ska användas “för att avsätta personella resurser eller för investeringar i teknik som ökar förutsättningarna för att införa nya arbetssätt i verksamheterna”.

Totalt 230 miljoner ska gå till digitalisering inom hälso- och sjukvården. 130 miljoner ska användas för att “utveckla och modernisera” 1177 Vårdguiden och 100 miljoner ska användas för att förbättra informationsöverföring mellan olika delar i vården för att “både patienter och vårdpersonal tillgång till rätt information när den behövs.”

Läs mer