Fundedbyme kan bryta mot lagen - grundarna helt obekymrade

FundedByMe Crowdfunding Finansinspektionen
Fundedbyme kan bryta mot lagen - grundarna helt obekymrade

F.v. medgrundare Arno Smith och Daniel Daboczy. Foto: Klara Leo/Pressbild

Jonas de Lange

Reporter

I en ny utredning om crowdfunding skriver Finansinspektionen att gräsrotsfinansiering genom aktiekapital strider mot spridningsförbudet i aktiebolagslagen. Det skulle kunna innebära ett hårt slag mot Fundedbyme.

Equity crowdfunding, eller gräsrotsfinansieing genom aktiekapital, går ut på att ett privatägt bolag erbjuder privatpersoner och institutioner på bred front att investera i bolaget. Det ses oftast som ett alternativ för startups som inte vill - eller inte lyckas - ta in pengar från de stora riskkapitalbolagen.

I en ny utredning om gräsrotsfinansiering från Finansinspektionen konkluderar författarna att equity crowdfunding kan bryta mot lagen. Närmare bestämt: Metoden strider sannolikt mot spridningsförbudet för privatägda bolag.

Spridningsförbudet innebär att privatägda bolag inte får erbjuda aktier i bolaget till fler än 200 personer.

“Eftersom de här tjänsterna finns fritt tillgängliga på nätet har vi svårt att se att det inte bryter mot spridningsförbudet så som det är formulerat idag”, säger Malin Omberg, områdeschef för konsumentskydd på FI.

Eftersom bland annat Fundedbyme ger privatägda bolag möjligheten att erbjuda aktier till mer än 200 personer kan man argumentera för att tjänsten bryter mot spridningsförbudet. Eller i alla fall att bolagen som använder tjänsten gör det.

Daniel Daboczy, vd på Fundedbyme, ser dock inte utredningen som ett problem. Snarare tvärtom.

“Hade vår tjänst brutit mot spridningsförbudet hade vi fått advokater på oss för länge sedan. Problemet här ligger i att aktiebolagslagen är relativt gammal. Den säger att det är förbjudet att genom annonsering sprida eller försöka sprida aktier. Men vad är egentligen annonsering 2016? Vi har tagit fram vårt system i samråd med advokater, näringsdepartementet och Finansinspektionen, eftersom vi vill vara helt vattentäta”, säger Daniel Daboczy.

Han berättar att bolaget medvetet har konstruerat åtta olika flaskhalsar för att undvika att strida mot spridningsförbudet. Det handlar bland annat om att Fundedbyme är en medlemstjänst där man måste logga in och specifikt be om finansiell information för varje enskilt bolag.

Vd:n hävdar också att Fundedbyme egentligen inte är en sajt för kapitalanskaffning överhuvudtaget.

“Vi är mer som en dejtingsajt. Vi hjälper bolag och investerare att hitta varandra. Våra kampanjer bygger på intresseanmälningar från potentiella investerare. Sedan fattar styrelsen i bolaget som söker kapital beslut om en nyemission baserat på det. Själva affären sker helt utanför vår sajt”, säger Daniel Daboczy.

Fundedbyme verkar med andra ord tycka att det är glasklart att bolaget håller sig inom ramarna för lagen, trots att FI:s utredning innehåller följande mening.

“Finansinspektionen gör bedömningen att den annonsering som sker på plattformarnas hemsidor med erbjudanden att investera i privata aktiebolag får anses som annonsering och därmed strider mot spridningsförbudet.“

Malin Omberg på FI påpekar samtidigt att myndighetens konklusion inte behöver innebära att lagen används på det sätt som FI har tolkat den på.

“Vi har gjort en kartläggning av gräsrotsfinansiering och hur det förhåller sig till gällande lagstiftning men det är Ekobrottsmyndigheten, inte Finansinspektionen, som utreder eventuella brott mot spridningsförbudet. Vi tycker att en utredning bör tillsättas för att se över spridningsförbudet och hur det förhåller sig till andelsbaserad gräsrotsfinansiering via en internetbaserad platform”, säger hon.

Daniel Daboczy tror dock inte att vidare utredning kommer att leda till någon lagändring.

“Det finns ingen som jobbar för att aktiebolagslagen ska ändras. Jag tror inte att det kommer hända inom de närmaste tre åren. Däremot tror jag att konsumentskyddet kommer stärkas. Det är viktigt att man förstår risken med investeringen och att investeringar i privata bolag är långsiktiga. Dessutom kan jag tänka mig att man sätter någon form av tak för hur mycket man får investera baserat på hur mycket pengar man har eller tjänar”, säger Daniel Daboczy.

Läs fler artiklar
LÄS MER