Bättre än väntat för Swedbank – men utdelningen sänks

Swedbank fintech
Bättre än väntat för Swedbank – men utdelningen sänks

Foto: Lars Pehrson/SvD /TT/Jonas Ekströmer.

Finwire / Breakit

Storbanken levererar över förväntan.

Swedbank redovisar intäkter som var högre än väntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var högre än väntat. Föreslagen utdelning var något högre än väntat.

De totala intäkterna uppgick till 11 956 miljoner kronor (10 732), vilket var bättre än Factsets analytikerkonsensus som låg på 11 209 miljoner kronor.

Räntenettot uppgick till 6 408 miljoner kronor (6 335), väntat 6 499 miljoner kronor.

Provisionsnettot blev 3 415 miljoner kronor (3 183), väntat var 3 322 miljoner kronor.

Bolaget rapporterar rörelsekostnader på 5 549 miljoner kronor (4 406).

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 6 407 miljoner kronor (6 326), väntat var 5 831 miljoner kronor.

Kreditförlusterna uppgick till 988 miljoner kronor (412).

Rörelseresultatet blev 5 401 miljoner kronor (5 882), väntat var 5 242 miljoner kronor.

Nettoresultatet blev 4 428 miljoner kronor (4 594), väntat var 4 115 miljoner kronor.

Resultatet per aktie blev 3,95 kronor (4,09).

I utdelning föreslås 8,80 kronor per aktie, väntat 8,53 kronor. Föregående år var utdelningen 14,20 kronor.


Swedbank, Mkr Q4-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2018
Intäkter 11 956 11 209 6,7% 10 732
Räntenetto 6 408 6 499 -1,4% 6 335
Provisionsnetto 3 415 3 322 2,8% 3 183
Rörelsekostnader 5 549 4 406
Rörelseresultat före kreditförluster 6 407 5 831 9,9% 6 326
Kreditförluster -988 -554 -412
Rörelseresultat 5 401 5 242 3,0% 5 882
Nettoresultat 4 428 4 115 7,6% 4 594
Resultat per aktie, kronor 3,95 4,09
Utdelning per aktie, kronor 8,80 8,53 3,2% 14,20

Konsensusdata från Factset
 

Läs fler artiklar
LÄS MER