MTG avbryter förhandlingar med Huya

MTG Huya e-sport
MTG avbryter förhandlingar med Huya

Foto:TT

Finwire / Breakit

MTG skulle satsa på Kina tillsammans med Tencent-backade Huya.
Nu bryts förhandlingarna.

Det var i höstas som MTG meddelade att bolaget skulle starta ett joint venture-bolag tillsammans med den kinesiska techjätten Huya.

Planen var att expandera e-sportvarumärket ESL till den kinesiska marknaden.

Huya, som backas av teknikjätten Tencent, skulle även bli delägare i ESL.

"Huya har vi en stark partner som kan lägga grunden för en framgångsrik expansion av ESL:s erbjudande till den starkt växande kinesiska marknaden för gaming och esport," säger MTG:s koncernchef och vd Jørgen Madsen Lindemann.

Nu meddelar MTG och Huya att bolagen ömsesidigt beslutat avbryta förhandlingarna.

Olika syn mellan parterna på den avtalsmässiga fördelningen av risk samt andra centrala kommersiella villkor utgör de huvudsakliga skälen till att bolagen nu offentliggör att term sheet-avtalet bryts.

"Vi tror fortfarande på logiken i transaktionen och dess potential både för MTG, Huya och den globala esportindustrin. Dock ser båda parter att ett ömsesidigt avslutande av förhandlingarna är den enda vägen framåt, givet statusen på förhandlingarna i detta läge. Med det sagt är en expansion på den viktiga kinesiska esportmarknaden en fortsatt prioritet för MTG och vi ser fram mot att utnyttja de möjligheter som finns i en nära framtid", säger Jørgen Madsen Lindemann, vd och koncernchef för MTG.

Uppsägningen av avtalet kommer inte ha någon finansiell påverkan på ESL:s resultat 2020. MTG publicerar sin bokslutskommuniké för 2019 den 6 februari.

MTG:s aktiekurs föll med cirka 20 procent på tisdagen.

Läs fler artiklar
LÄS MER