Bakslag för Bruce i träningsbråket – domstolen avvisar överklagandet

BruceClasspassHälsa

Anton Holmquist, vd på Bruce. Foto: Dreams/Unsplash

Towe Boström

Towe Boström

Reporter

Inget gehör i domstolen.

Bruce är en svensk träningsapp som låter sina användare välja mellan massa olika gym och träningsstudios. De är dock inte ensamma på marknaden, och Bruce konkurrerar med både Swiftr den amerikanska jätten Classpass, som nyligen slukade svenska Fitnesscollection. 

I slutet av förra året anmälde Swiftr, som backas av Bonnier och Wellstreet, Bruce till Konkurrensverket. Utmanaren menade att vissa träningsanläggningar som haft avtal med Bruce har stoppats från att inleda samarbeten med bolagets konkurrenter.

Det här resulterade i att Konkurrensverket stoppade Bruce från att teckna exklusiva avtal. Detta enligt ett så kallt interimistiskt beslut, vilket innebär att det gäller fram tills dess att ärendet prövats slutgiltigt i domstol, med hot om vit på 5 miljoner kronor. Samtidigt fortsatte, och pågår ännu, en mer omfattande utredning som omfattar Bruce, Swiftr och Classpass. 

Bruce har uppgett att de exklusiva avtalen varit ett sätt att försöka skydda sig mot jätten Classpass intåg i Sverige. Man har även riktat kritik mot att Bruce är den enda av de tre aktörerna som, för stunden i alla fall, stoppats från att teckna den här typen av avtal.

I mitten av januari överklagade Bruce Konkurrensverkets beslut Patent- och marknadsdomstolen

Överklagan får nobben 

Nu avslås Bruce överklagan. Patent- och marknadsdomstolen delar i stora drag Konkurrensverkets bedömning och konstaterar att det rör sig om ett stort antal exklusiva avtal som begränsar konkurrenternas marknadstillträde. Bruce får heller inget gehör rörande hotet från Classpass.

”Domstolen kan slutligen inte finna att Bruces intresse av att tillämpa klausulerna väger tyngre än intresset av att skydda konkurrensen", skriver Patent- och marknadsdomstolen. 

Domstolen konstaterar att avtalen blockerar andra aktörers tillgång till marknaden. 

"Ett åläggande att avvakta med dessa avtal under Konkurrensverkets utredningstid framstår inte som särskilt betungande", skriver Patent- och marknadsdomstolen. 

Anton Holmquist är vd på Bruce.

”Vi tycker såklart att det är ett tråkigt och felaktigt beslut. Men vi får acceptera det de kommit fram till, och det var bara det interimistiska beslutet vi överklagat. Nu ser vi fram emot en mer balanserad bedömning i den fortsatta utredningen", säger Anton Holmquist.

Hur skadligt är det här för er?

”Domstolen har bedömt att det här inte ska påverka oss nämnvärt, så vi får hoppas att det blir så. Är det något som är positivt så är det att de ser oss som en så stark aktör att de vill begränsa oss och inte konkurrenterna. Att vi kommit längst”, säger Anton Holmquist.

Läs mer