Detaljen i nya lagen – som låter banken sabba för bolåne-startups

Hypoteket fintech Bolån
Detaljen i nya lagen – som låter banken sabba för bolåne-startups

Foto: Press / TT

Olle Aronsson

Medgrundare och ansvarig utgivare

Allt fler digitala utmanare dyker upp på bolånemarknaden – med målet att sno marknadsandelar från storbankerna.
Men en detalj i reglerna för amorteringskrav sätter käppar i hjulet för startupbolagen, och gör det enklare för bankerna att behålla missnöjda kunder.
“Det här kan inte ha varit politikernas avsikt”, säger entreprenören Carl Johan Nordquist.
Nu öppnar Finansinspektionen försiktigt för att reglerna kan komma att ändras.

Den lukrativa bolånemarknaden fortsätter att locka till sig entreprenörer och riskkapital. Samtidigt har uppstickarna än så länge bara tagit en ytterst liten del av marknaden, vilket Breakit visar i en granskning den här veckan.

En sak som sätter käppar i hjulet för bolåne-startups är, något oväntat, det nya amorteringskravet. Närmare bestämt en detalj i Finansinspektionens regler: Kravet på att kunderna ska lämna med ett amorteringsunderlag när de flyttar sitt bolån, som bevis på att de tidigare har amorterat.

Carl Johan Nordquist, medgrundare och vd på bolåne-startupen Hypoteket, säger att hans bolag tveklöst tappar kunder på grund av underlagskravet.

“Det är i grunden positivt att kunder amorterar. Men den här aspekten av reglerna försämrar konkurrensen på marknaden. Det kan inte ha varit politikernas avsikt”, säger han.

Ringer upp och sänker räntan

För att få ut sitt amorteringsunderlag måste kunden höra av sig till sin befintliga bank. Ofta går det att få ut via ett digitalt meddelande som inloggad på banken, eller via telefon, men det förekommer också att kunder blir ombedda komma in på ett fysiskt kontor för att ut sitt underlag.

“I praktiken gör detta att det blir enklare för bankerna att behålla kunderna eftersom de kan bromsa processen när folk vill flytta sitt bolån. Vi tycker att man borde ta bort det här kravet och ersätta det med något som inte hindrar konkurrensen”, säger Carl Johan Nordquist.

Vi tycker att man enkelt borde kunna ta bort det här kravet

Det är Finansinspektionen som, på uppdrag av regeringen, utformar detaljerna i reglerna för amorteringskravet.

Gustav Jolstedt är biträdande avdelningschef på avdelningen finansiella risker på Finansinspektionen, och han säger att just kravet på amorteringsunderlag faktiskt främjar konkurrensen på marknaden. Det bedömdes som en nödvändig lösning för att bibehålla möjligheten att byta bank utan försämrade villkor.

“Amorteringskravet gäller ju inte retroaktivt, utan den som tog lån före det infördes kan fortfarande låta bli att amortera. Om en privatperson som inte amorterar vill flytta till en annan kreditgivare måste man ju kunna styrka att det gamla lånet var amorteringsfritt, för att också det nya ska bli det”, säger Gustav Jolstedt.

Myndighetens resonemang är alltså ungefär såhär: Den kund som aldrig tidigare har amorterat på sitt bolån kanske drar sig för att byta bank, om kunden samtidigt upplever en risk för att tvingas börja amortera.

Därför finns kravet på amorteringsunderlag med som ett skydd, så att amorteringsbefriade kunder inte ska känna sig inlåsta hos sin gamla bank.

Hoppas branschen går samman

Gustav Jolstedt på FI säger dock att FI känner igen problembeskrivningen som Hypoteket ger uttryck för.

“Vi har hört det här förut, särskilt från digitala bolåneutgivare. Vi jobbar på att det här ska kunna bli effektivare och snabbare”.

Vad tänker du om att regeln i praktiken gör att det går trögare att flytta sitt lån?
“De här digitala aktörerna vill att det ska gå väldigt snabbt. Visst, det skulle kunna gå snabbare, men för de allra flesta kunder fungerar det ändå ganska bra att flytta redan idag”.

Vad har ni för tankar om hur den här processen kan bli mer effektiv?
“Det är för tidigt att dela dem i dagsläget. Men vi har idéer”.

När jag skulle flytta mitt lån blev jag uppmanad att komma in på ett fysiskt kontor. Finns det inga krav på att underlaget ska kunna hämtas digitalt?
“Det finns inget formkrav på hur det här ska lämnas. Bankföreningen har en mall, som flera aktörer jobbar från, men vi från FI har inga formkrav. Det mest effektiva vore egentligen att branschen på eget bevåg tog fram ett digitalt system för olika aktörer att dela den här typen av information med varandra. Så har man till exempel gjort mellan banker och mäklare vid bostadsförsäljningar”, säger Gustav Jolstedt.

Läs fler artiklar
LÄS MER