Börshajen och JP Morgan vill få fler kvinnor att investera – släpper ny rapport

BörshajenJP Morgan

Andra Farhad. Foto:press

Towe Boström

Towe Boström

Reporter

”Jag hoppas att vi ska inspirera fler kvinnor till att investera", säger Andra Farhad.

Frågan om hur vi bäst ökar och uppmuntrar kvinnligt investerande har stötts och blötts länge. Nu presenterar investmentbanken JP Morgan och Andra “Börshajen” Farhad en rapport som tittat närmare på kvinnligt investerande och dess förutsättningar i åtta europeiska länder. 

“Jag och JP Morgan Asset Managment vill uppmuntra fler kvinnor till att våga investera på börsen. Långsiktiga investeringar är avgörande för att nå sina ekonomiska mål och det ansvaret vilar till stor del på en själv", säger Andra Farhad till Breakit. 

Hon startade Börshajen för tre år sedan, när hon var 23 år. I dag sprider Börshajen information och utbildar inom ekonomi och sparande genom exempelvis sin hemsida, sociala medier och event. Målet är att “krossa fördomar och göra kapitalmarknaden tillgänglig för alla”. 

I rapporten, som fått titeln "Kvinnorna och investeringarna", har 3009 kvinnor i åldrarna 30–65 år (och 601 män som jämförelsegrupp) svarat på frågor om investerande och sparande. De svarandena kommer från Sverige, Österrike, Frankrike, Tyskland, Italien, Portugal, Spanien och Storbritannien. 

Andra Farhad: "Hoppas att vi ska inspirera"

Andra Farhad, som är ambassadör för rapporten, berättar att målet är att öka kvinnors investerande och samtidigt få en bättre förståelse för hur de ser på investeringar. Hon menar att det är viktigt att branschen, med tyngre förvaltare som JP Morgan, tar taktpinnen och presenterar siffror och analyser som kan ligga till grund för förändring.

”Jag hoppas att vi ska inspirera fler kvinnor till att investera och göra mer medvetna och pålästa val”, säger Andra Farhad. 

Rapporten är omfattande, men här kommer några hårda punkter. 

Lägre självförtroende hos kvinnor 

34 procent av kvinnorna uppger att de känner mycket starkt självförtroende när det kommer till att förvalta pengar. Motsvarande siffra för män än strax under hälften (46 procent). Var femte kvinna känner att de har goda kunskaper som ekonomiska frågor, motsvarande siffra hos männen är 36 procent. 

Andra Farhad understryker vikten att börja prata om frågorna, lyfta förebilder samt att starta initiativ för nybörjare. 

”Jag kan uppleva att branschen många gånger har initiativ som riktar sig till dem som är väldigt insatta. Det är sällan man gör saker som riktar sig till nybörjare, man förväntas vara proffs innan man kommit igång och jag tror att det skrämmer många", säger hon. 

# Bland de kvinnor som investerar (1754 svarande) svarar 38 procent att de känner sig bekväma med att ta risker. (För att betraktas som investerare och inte enbart sparare i rapporten måste man ha uppgett att man har en investeringsprodukt/produkter) 

”Man har kunskaper och det logiska och rationella tänket, men är inte beredd att ta nästa steg. De är där det blir problematiskt om du inte kliver över tröskeln”, säger Andra Farhad och tillägger att det är där branschen kan hjälp. 

Hållbarhet viktigt 

Nära hälften (45 procent) av de svenska kvinnliga investerarna uppger att ESG-investeringar är viktiga. 

”Det är en tydlig profil med hållbarhet högt rankad och man ser att svenska kvinnor är medvetna, långsiktiga och rationella”, säger  Andra Farhad.

Rapporten pekar även ut de tre vanligaste trösklarna för kvinnor.

# Var tredje europeisk kvinna föredrar att behålla pengar kontant som buffert (Sverige 34 procent ).

# 35 procent av de europeiska kvinnorna är rädd för att förlora pengar i svängningar (Sverige 30 procent). 

# 17 procent av de europeiska kvinnorna känner att de borde spara mer, men att inget finns kvar vid månadsslutet. (Sverige var fjärde kvinna). 

Så hur ska kvinnligt investerande öka? 

Enligt rapportförfattarna handlar det om att göra investeringar mer lättillgängliga för kvinnor, och ett naturligt inslag i vardagen. Andra Farhad understryker att Sverige ligger i framkant sett till andelen kvinnor som sparar eller investerar. 

”Problemet är att många kanske inte gör aktiva val utan följer de rådgivare eller någon annan säger. Genom rapporten vill vi får fler kvinnor att bli självständiga, att våga ta aktiva och pålästa val". 

Undersökningen har genomförts av Kantar. Intervjuerna genomfördes med totalt 3 009 kvinnor i åldern 30–65 år. I Sverige medverkade 500 kvinnor. 

Läs mer