Konkurrensverket: "Bruce har missuppfattat förbudets räckvidd"

SwiftrBruce

Anton Holmqvist. Foto: Istockphoto.com

Tobias Blixt

Tobias Blixt

Reporter

Yttrar sig om träningsappens överklagan till Patent- och marknadsdomstolen.

Konkurrensverket har sedan en tid tillbaka förbjudit träningsappen Bruce från att skriva exklusiva avtal med träningsanläggningar. Bruces konkurrent, Swiftr menade att agerandet snedvred konkurrensen och anmälde bolaget.

Bruce själva menade att avtalen skrevs för att de skulle kunna skydda sig från den amerikanska konkurrenten Classpass och valde att överklaga beslutet. Classpass gjorde nyligen entré i Sverige genom att köpa upp Fitnesscollection och har rejält med muskler, nyligen tog bolaget in 2,7 miljarder kronor.

I en skrivelse till Patent- och marknadsdomstolen skriver nu Konkurrensverket att Bruce har missuppfattat deras beslut.

Enligt Konkurrensverket hindrar inte förbudet Bruce från att skriva avtal med träningsanläggningar. Utan det gör bara att Bruce inte kan skriva exklusiva avtal med träningsanläggningar som är placerade i Stockholm och Göteborg.

“Förbudet är således inte så extensivt som Bruce hävdar”, står det i yttrandet från Konkurrensverket.

Myndighetens bedömning är alltså att ett uppluckrande av de exklusiva avtalen som för närvarande finns i Stockholm och Göteborg ska vara både nödvändigt tillräckligt för att konkurrensen på dessa marknader inte ska sättas ur spel.

Även Bruce begäran om inhibition, alltså att förbudet inte ska gälla under tiden som överklagan handläggs i Patent- och marknadsdomstolen, bestrids av Konkurrensverket.

Transparens: Bruces medgrundare Anton Holmquist äger en mindre aktiepost i Breakit.

Läs mer