Ödesbeslutet för nätläkarna närmar sig – skickar önskelista till regeringen

Krydoktor.seHälsa

Socialminister Lena Hallengren (S) mottog utredningen tidigare under hösten. Foto: Janerik Henriksson/TT/Stina Stjernkvist.

Towe Boström

Towe Boström

Reporter

Här är nätläkarna önskelista.

Nätläkarnas framtid och digitaliseringen av vården är en fråga som stötts och blötts flitigt de senaste åren. Det råder delade meningar om vilken plats de tungt backade – och snabbväxande – bolagen egentligen ska ha i den traditionella vårdkedjan. Kritiker har menat att nätläkarna driver överkonsumtion av vård och utarmar landets regioner, som får stå för notan när patienterna söker vård på nätet. 

Själva menar de att de avlastar vården och gör den mer tillgänglig för svenskar runt om i landet.

I höstas presenterade regeringens utredare Göran Stiernstedt en rad förslag som kan förändra framtiden för nätläkarna – och fick dem att ryta tillbaka i prostest.

Nu börjar det att röra på sig. Tiden för att lämna remissvar, synpunkter på utredningen inför kommande beslut, har tagit slut.

Vi har nu läst remissvaret där landets tre största nätläkare, Kry, Min Doktor och Doktor.se, ger svar på tal om utredningen. 

Nätläkarnas svar är omfattande, men här kommer det viktigaste (ej rangordnat).

1.  Vill inte öppna vårdcentraler i varje region

Utredningen innehåller förslag om att nätläkare måste etablera sig i samt erbjuda fysisk vård i varje region de verkar i. Det innebär att exempelvis Kry måste öppna vårdcentraler i de regioner där de vill erbjuda vård via nätet.

Detta är något nätläkarna vänder sig emot i sitt svar. 

"Konsekvenserna av ett sådant förslag skulle i praktiken innebära en försämring i tillgänglighet för patienterna, främst i de delar av landet som som är glest befolkade", skriver nätläkarna. 

2. Vill att alla ska kunna välja 

Utredningen innefattar förslag om att begreppet listning införs i lagen, alltså att patienterna väljer vårdgivare på förhand, något som även ska innefatta utomlänsvård. På så sätt vill man minska tillfälliga besök hos andra vårdgivare än där man är listad.

Nätläkarna vänder sig emot förslaget. De menar att systemet redan är nog så problematiskt i den fysiska vården. Detsamma gäller idén om att patienter ska knytas till namngiven läkare. 

Förslaget om att närhetsprincipen ska ligga till grund vid listning i de fall patienten inte valt vårdgivare ifrågasätts också.  

"Med vårdalternativ som är geografiskt gränslösa riskerar en geografisk närhetsprincip att missgynna digitala vårdgivare". 

3. Vill ha enhetlig patientavgift 

Förslaget om olika patientavgifter, där en högre patientavgift ska tas ut av vårdgivare där patienten inte är listad, går inte hem hos nätläkarna. De menar att det skulle minska patientens vilja att söka sig från överfulla vårdcentraler till tillgänglig vård. 

Det skulle även kunna bli dyrare för patienter att söka vård hos nätläkare än hos den vårdcentral de är listade – något de naturligtvis inte vill.

Nätläkarna är för nationella gemensamma ersättningsprinciper. De uppger vidare att de är positiva till en enhetlig patientavgift, utan att ta ställning till någon prisklass. 

"Så länge spelreglerna är lika och vårdgivare inte diskrimineras baserat på vårdform ser vi inga problem med en lagstadgad minimiavgift", skriver nätläkarna.

4. Positiva till nationella marknadsföringspolicys

Nätläkarna ser även positivt på rekommendationen om en nationell marknadsförings- och informationspolicy. Flera av dem har fått rejält med smäll på fingrarna för aggressiva kampanjer. 

Avslutningsvis understryker avsändarna att den modell som övervägs bör vara nationell både gällande regelverket och ersättningsmodell.  Nätläkarna föreslår att det tillsätts en fördjupad utredning där SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och digitala vårdgivare deltar. 

Ärendet är på remiss till 14 januari. Nästa steg är att gå igenom de inkomna remisserna. 

Här kan du läsa vad Krys Sverigechef Erik Hjelmstedt säger om detta.

Läs mer