Sök

King-grundarnas bolag Most i konkurs – nästan 40 miljoner i förluster

MostKonkurs

Stefan Lundell

Stefan Lundell

Medgrundare och reporter

Konkursförvaltaren jagar nu efter en ny ägare.

För fyra år sedan klev King-grundarna Sebastian Knutsson, Thomas Hartwig, Lars Markgren och Patrik Stymne in som storägare i Stockholmsbolaget Most.

Då hägrade en miljardmarknad för bolaget som tagit fram en molnbaserad teknik som gjorde att man i realtid kunde följa sin containerleverans. För till exempel fruktleverantörer är det ett stort problem att frukten förstörs under transporterna för att temperaturen eller luftfuktigheten är för hög. Här kunde Mosts teknik bli en hjälp. 

Men det kommersiella genombrottet har dragit ut på tiden för Most och i slutet av förra året blev situationen akut. Då hade företagsledningen under flera månader försökt att få in nytt kapital. De sammanlagda förlusterna uppgick i det läget till nästan 40 miljoner kronor och kassan började sina. Bara under 2019 var förlusten drygt 15 miljoner på en omsättning på 12,6 miljoner kronor.

Siktade på vinst inom tre år

I ett prospekt till potentiella investerare, som Breakit tagit del av, skriver Most-ledningen att den potentiella marknaden är värd över 5 miljarder dollar och företaget ska 2023 göra en vinst på 25 miljoner kronor.

Fast samtidigt är kapitalbehovet i detta läge akut och Most vill i ett första skede ha in 5 miljoner kronor i en nyemission och dessutom lösa in konvertibellån på 7 miljoner kronor. I början av 2020 planerade Most sedan att ta in ytterligare 14,25 miljoner kronor i en nyemission.

Men det blev inget av dessa planer. Vare sig King-grundarna eller någon annan investerare ville skjuta till några pengar. Därför försattes bolaget i konkurs vid Stockholms tingsrätt strax före lunch den 16 december. 

Stort intresse för verksamheten

Nu försöker konkursförvaltaren att hitta ny någon som vill driva verksamheten vidare eller i alla fall köpa tekniken bakom Most.

Intresset har varit relativt stort och det finns fortfarande seriösa budgivare kvar i processen som väntas avgöras inom någon vecka. Det är oklart om King-grundarna finns med bland budgivarna men några av de gamla ägarna ska ha visat intresse för att köpa tillbaka verksamheten från konkursboet.

Exakt hur mycket de fyra King-grundarna investerat i Most är oklart men enligt en ägarförteckning i från september så ägde de tillsammans cirka 28 procent av det konkursade bolaget. 

ITG Invest, som kontrolleras av Most-grundarna Erich Hugo och Nils Tunebjer, ägde vid samma tidpunkt 25 procent av aktierna.

Läs mer