Lendo jämförde själva: "Så blev valet av Hand in Hand klockrent för oss"

Lendo jämförde själva: "Så blev valet av Hand in Hand klockrent för oss"

Hanna Neidenmark, VD på Lendo.

Glädjande nog väljer allt fler företag att låta sin julgåva göra gott för världen, något som också uppskattas av medarbetarna. Ofta blir dock valet av organisation man stödjer ganska slentrianmässigt. Istället bör företag göra ett genomtänkt val och bli tydligare i vilken fråga man brinner för. Julgåvan speglar företagets värderingar, något som Lendo tagit fasta på.

Lendo är Sveriges största jämförelsetjänst för privat- och företagslån. Efter ett framgångsrikt år ville man ta ett större socialt ansvar. När Lendo kom i kontakt med organisationen Hand in Hand, föll allt på plats. Här fanns en samstämmighet i värderingarna som gjorde att Lendo inför jul valde att investera i och starta upp ett av Hand in Hands byprojekt i Kenya.

”Vi ville göra ett smart val”

De flesta företag tänker både strategiskt och långsiktigt när det gäller de affärsmässiga besluten. Och allt fler företag vill också dra sitt strå till stacken och bidra till samhället samt till en hållbar framtid. Så här säger Hanna Neidenmark, VD på Lendo: ”Samarbetet med Hand in Hand är helt rätt för oss. Byprojektet handlar i grund och botten om att dela ekonomisk kunskap och stötta entreprenörer, vilket stämmer väl överens med vår verksamhet. Nu vet vi att vårt stöd både åstadkommer verklig förändring och engagerar våra medarbetare, vilket stärker vår kultur och stolthet. Vi är minst sagt peppade!”

Julens viktigaste gåvor hittar du här

Hjälp till självhjälp som verkligen fungerar.

Stina Götbrink, generalsekreterare på Hand in Hand, gläds över Lendos engagemang: ”Det är extra värdefullt att Lendo väljer ett samarbete som inte bara lindrar för stunden, utan bekämpar fattigdomens orsaker. En av dessa är helt enkelt att människor saknar ett jobb och en inkomst. Hand in Hands metod att träna och utbilda i entreprenörskap, ger människor verktyg så att de får makt över sina liv – det vet vi är ett hållbart sätt att bekämpa fattigdom”.

Elizabeth Wairimu, entreprenör i Kenya som efter träning hos Hand in Hand startat ett företag och lyft sig och sin familj ur fattigdom. Fotograf: Lena Granefelt.

Vilka värden matchar ditt bolag?

Delar ditt företag Hand in Hands tro på människors egen kraft och förmåga? Vill ni engagera och skapa stolthet hos medarbetarna? Tror ni att entreprenörskap är en hållbar väg ur fattigdom? Då är Hand in Hands julgåvor de som bäst stärker ditt företags varumärke och värderingar.

Meningsfulla julgåvor för både stora och små företag

Läs fler artiklar
LÄS MER