Arbetskulturen på H&M i Sverige får stark kritik: “Som en sekt”

H&M Arbetsmiljö
Arbetskulturen på H&M i Sverige får stark kritik: “Som en sekt”

Johanna Ekström

Reporter

I en ny bok riktas kritik mot hur anställda behandlas på H&M i Sverige.

Under onsdagen släpps den nya boken “The Big Boss” som handlar om kulturen på H&M och om hur bolaget styrs av storägaren Stefan Persson och hans son, vd Karl-Johan Persson. 

Författarna är de grävande journalisterna Erik Palm och Jonas Alsgren, som sedan 2015 har intervjuat ett hundratals nuvarande och tidigare anställda på H&M.

Enligt Aftonbladet, som fått boken på förhands, är det knappast smickrande läsning för H&M-bossarna. 

I boken beskrivs bland annat H&M-andan som uppges vara den laganda som gjort att H&M lyckats bli så pass stora. Men enligt flera anställda leder den också till ett grupptryck som gör att man tvingas finna sig i dåliga arbetsförhållanden för att inte svika sina kollegor. 

“På en avdelning där de flesta mådde väldigt dåligt hade de en teamdag där alla fick gå på en slags skratterapi och chokladprovning. Det var så absurt, för alla mådde så dåligt", berättar en designassistent. 

Författarna uppger också att de kommit över dokument som visar att H&M har registrerat uppgifter om anställdas mentala hälsa i personalakter. 

En designers personalakt var 183 sidor lång och innehöll bland annat uppgifter om att hon lidit av sömnsvårigheter, haft graviditetskomplikationer samt gått till familjerådgivning. 

Samma person fick också höra att hon fått underkänt i H&M-andans värderingar samt att om alla med små barn skulle göra som hon, och gå ner i arbetstid, så skulle det få stora ekonomiska följder.

“Till slut är den enda vägen ut ur helvetet att säga upp sig”, säger hon i boken. 

I ett mejl till Aftonbladet skriver H&M: 

”Vi tar starkt avstånd från boken och känner inte alls igen oss i den beskrivning som ges av vårt företag. Boken är uppbyggd på en mängd inkorrekta fakta, spekulationer och felaktiga antaganden. Vi har inget emot granskning och förstår att det finns ett stort intresse kring H&M, men i det här fallet har vi valt att tacka nej till medverkan eftersom vi har gjort bedömningen att författarna redan på förhand bestämt inriktning på boken, oavsett vilka svar vi ger”, skriver man.

 

Läs fler artiklar
LÄS MER