Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Sea Life i rekonstruktion – dyrköpt satsning på NK

Butikerna och e-handeln är lönsam. Men ett missat kontrakt att driva vidare NK Sport och Fritid satte bolaget i gungning.

Tobias Blixt

Tobias Blixt

tobias.blixt@breakit.se

Reporter

Livsstilsbutiken och e-handeln Sea Life i Stockholm har gått in i en rekonstruktion. Det visar handlingar som lämnats in till Stockholms tingsrätt förra veckan. Anledningen är att bolaget har hamnat på obestånd och inte klarar av att betala sina skulder innan de förfaller.

Butiken säljer märkeskläder som Canada Goose, Barbour och Sail Racing, men också produkter med fokus på sjöliv, som sjökort, böcker och fritidsartiklar.

Försäljningen har bedrivits genom butiker i Stockholm och Malmö, liksom i vissa säsongsbutiker och på den egna hemsidan.

I rekonstruktionsansökan skriver Sea Life bland annat om svårigheterna att ställa om försäljningen mot e-handel.

“Bolaget har likt många andra bolag i samma bransch under en längre tid haft stora utmaningar med vikande försäljning på grund av förändringar i konsumtionsmönster, där en stor del av handeln flyttats från fysiska butiker till nätet”, går det att läsa.

Kollapsat avtal på NK

Men det största problemet verkar ligga i en misslyckad satsning i varuhuset NK. Sea Life ansvarade för driften av butiken NK Sport och Fritid mellan mars 2018 och augusti 2019 med en omsättning på cirka 100 miljoner kronor. Enligt dokumenten.

Det fanns en avsiktsförklaring för att fortsätta driften av butiken sju år framåt. Men Hufvudstaden valde istället att ändra inriktning för butiken och att inte förlänga avtalet.

När butiken stängde den 31 juli och Sea Lifes avtal hade löpt ut satt bolaget också med ett varulager på cirka 8 miljoner kronor för den tänkta verksamheten i NK. Dessutom hade bolaget gått med förlust när de drev verksamheten.

“Sammantaget har de omständigheter som redogjorts för ovan lett till att bolaget byggt upp ett skuldberg hänförligt till driften och avvecklingen av NK Sport och Fritid.”

Utöver ett stort varulager finns det också skulder på mellan 10-15 miljoner kronor i Sea Life ab, liksom drygt 5 miljoner i skulder i systerbolaget Sea Life Nordiska.

Rekonstruktören Lars-Henrik Andersson ser dock positivt på bolagets chanser.

"Det handlar både om förändrade konsumtionsmönster och verksamheten i NK. Vissa delar i verksamheten går ganska bra och vissa lite sämre, men förhoppningarna om förmågan att renodla och vända det totala rörelseresultatet är goda.

Finns lönsamma delar

Verksamheten i bolagets två fasta butiker, e-handeln och butiken i Sandhamn är lönsamma på årsbasis, skriver Sea Life. Intäkterna därifrån ska däremot inte ha varit tillräckliga för att lösa skulderna kopplade till driften och avvecklingen av NK Sport och Fritid. Det ska också finnas ett behov att se över driften i de välmående delarna av verksamheten för att de ska fortsätta med en positiv utveckling.

“Bolaget har redan påbörjat vissa åtgärder i syfte att minska kostnader genom att bland annat sänka löpande kostnader genom att säga upp vissa leveransavtal och hyresavtal”, står det i handlingarna som fortsätter. 

Man har också lyckats sälja av delar av lagret från försäljningen på NK.

Andra åtgärder ska enligt handlingarna vara att se över kostnaderna för leverantörer, lägga ned flera säsongsbutiker och se över vilka varumärken som butikerna säljer.

Sea Life räknar också med att höst- och julhandeln kommer att generera tillräckligt stort kassaflöde för att “klara den kapitalpåfrestning som en rekonstruktion innebär samt de åtgärder som är planerade enligt affärsplanen”.

"Det är en viktig period nu med försäljning under Black Friday och julen. Det finns ett lager med jackor och sportkläder som ska räcka och även om vintern inte har kommit till Stockholm ännu så är det en bra period", säger Lars-Henrik Andersson.

Sea Life ingår i en koncern och är dotterbolag till Sea Life Invest och systerbolag till Sea Life Nordiska, som också har inlett en företagsrekonstruktion.

Under 2018 omsatte Sea Life 103 miljoner kronor, med en vinst kring en halv miljon kronor.

Nu väntar först och främst en kontakt med bolagets borgenärer.

"Vi kommer att skicka ut information till alla borgenärer på fredag och därefter är det borgenärssammanträde i tingsrätten den 9 december", säger Lars-Henrik Andersson.

Läs mer