Aéryne i ekonomisk kris: "Framtid och existens hotad"

Aéryne e-handel
Aéryne i ekonomisk kris: "Framtid och existens hotad"

Siri Vikman.

Towe Boström

Reporter

Kassan har sinat för mode-startupen Aéryne som kämpar för överlevnad.

Den svenska modestartupen Aéryne grundades för fyra år sedan hemma i Siri Vikmans vardagsrum. Bolaget, vars signum är "av kvinnor för kvinnor", designar och säljer kläder via sin egna plattform och via aktörer som Asos, Nelly och Na-kd. Bland de större investerarna hittar vi bland annat Hexatronics tidigare storägare Gert Nordin. 

För två år sedan berättade vi att Aéryne var redo att erövra USA, något som beräknades ge rejält med klirr i kassan.

"2019 blir det riktigt stora expansionsåret", sa Siri Vikman då. 

Satsningarna har dock inte mynnat ut i någon framgångssaga – och färska handlingar som Breakit har tagit del av visar nu att bolaget har det riktigt tufft. 

I den senaste årsredovisningen, som undertecknades av Siri Vikman i slutet av september i år, flaggas det för att Aérynes framtid är hotad. Ett negativt resultat har skapat likviditetsbrist vilket lett till att aktiekapitalet förbrukats och en kontrollbalansräkning upprättats. 

Under förra året omsatte Aéryne 2,7 miljoner kronor, att jämföra med 2,2 miljoner året dessförinnan. Samtidigt ökade förlusterna, från minus 4 miljoner kronor till minus 7,5 miljoner kronor.  Det ska bland annat vara satsningar på marknadsföring, lager och systembyten som tvingat ned bolaget på knäna. 

”För att säkerställa och trygga bolagets planerade expansion och framtida överlevnad är det avgörande att man lyckas hitta investerare som går in med nytt kapital. Lyckas inte detta är bolagets framtid och existens hotad" skriver man i redovisningen. 

När Breakit når Siri Vikman över mejl svarar hon att ”det egentligen inte går dåligt för Aéryne” och hänvisar till att bolagetlagt om strategi och affärsmodell, något som varit kostsamt. Mode-startupen har beslutat att stänga ned sin massproduktion av kläder och istället tillverka plaggen "on demand", alltså på kundernas begäran, med återvunna material. 

Siri Vikman menar också att resultatet från förändringarna förra året kommer att synas först i år, och uppger att omsättningen redan mer än dubblats. 

Under förra året tog bolaget in runt 4 miljoner kronor i form av nyemission och villkorade aktieägartillskott. I slutet av 2018 uppgick de kortfristiga skulderna till 3,5 miljoner kronor varav 2,6 miljoner handlade om skulder till leverantörer.,

Flera aktörer som inte fått betalt av Aéryne vänt sig till Kronofogden under det senaste halvåret.

En leverantör har även vänt sig till tingsrätten och begärt att Aéryne sätts i konkurs, eftersom de hävdar att bolaget inte kan betala sina räkningar. 

Siri Vikman uppger att Aéryne inte haft nog med eget kapital för att finansiera de omsättningskostnader som den ökade försäljningen medfört.

”Vi har därför inte kunnat betala förskott till våra leverantörer samtidigt som våra kunder haft långa betalningstider. Vi har agerat bank åt våra större kunder vilket har medfört likviditetsproblem. Vi har fått säga nej och annullera ordrar för att vi inte haft råd att växa. Tillväxten 2019 har varit tuff”, skriver Siri Vikman.

Avtalet med den amerikanska jätten, som skulle ge bolaget minst 130 miljoner kronor under tre år, blev aldrig av. 

"Partnern bröt tidigt mot avtalet och vi hade inte möjlighet som litet bolag att finansiera en dyr rättstvist i USA". 

Aéryne är nu ute och pitchar för att ta in kapital. Siri Vikman säger de för dialoger med flera intressenter men besvarar inte frågan huruvida de fått in investerare eller hur mycket pengar som krävs för att hålla bolaget flytande. 

"Vi vill skapa förändring och vill ta in rätt partner i bolaget som vill göra det här tillsammans med oss". 

Läs fler artiklar
LÄS MER