Fortsatta förluster för krisande MQ

MQ ehandel handel
Fortsatta förluster för krisande MQ

Bilden är ett montage Foto: TT / press

Finwire / Breakit

Minskad omsättning och ökande förluster för klädkedjan MQ.

MQ redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad förlust. Bolaget lämnar utdelningen oförändrad på 0 kronor.

"MQ-koncernen summerar ett kvartal med svag försäljning och lägre resultat. Ett lägre ingående realager har påverkat trafiken och därmed försäljningen negativt men samtidigt gett lägre prisnedsättningar i den totala affären", skriver bolaget i rapporten.

Omsättningen uppgick till 406 miljoner kronor (445), en minskning med 9 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -22 miljoner kronor (-8).

Resultatet efter skatt blev -13 miljoner kronor (-3).

Resultat per aktie hamnade på -0,12 kronor (-0,06).

MQ föreslår 0 kronor i utdelning (0).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -22 miljoner kronor (31).


MQ, Mkr Q4-2018/2019 Q4-2017/2018 Förändring
Nettoomsättning 406 445 -8,8%
Rörelseresultat -22 -8
Nettoresultat -13 -3
Resultat per aktie, kronor -0,12 -0,06
Kassaflöde från löpande verksamhet -22 31
Utdelning per aktie, kronor 0 0
 

Läs fler artiklar
LÄS MER