Har Hanna Johansson på Revolut Sveriges svåraste uppdrag?

Revolut fintech
Har Hanna Johansson på Revolut Sveriges svåraste uppdrag?

Hanna Johansson, Sverigechef på Revolut. Foto: Tobias Blixt

Tobias Blixt

Reporter

Storbankerna, Klarna, Bynk – och kreditkort från mängder av företag. Konkurrensen om svenskarnas plånböcker är idag stenhård.
Men Hanna Johansson, Sverigechef på kaxiga Revolut, har en plan för hur hennes företag ska göra för att slå sig in på marknaden.

Bankutmanaren Revolut har pumpats full av riskkapital och expanderar aggressivt över världen. Över åtta miljoner kunder har hittills registrerat sig som Revolut-användare – och den aggressiva tillväxten ska gälla också i Sverige. Här har Revolut i dagsläget över 80.000 användare, en bit över de 50.000 som bolaget hade som mål att nå innan slutet på året. 

Det mer långsiktiga målet är att en halv miljon svenskar ska använda Revolut.

Men konkurrensen är som bekant tuff på betalkortsmarknaden. Redan idag finns det en lång rad aktörer som erbjuder olika former av betal- och kreditkort till sina användare. Alla med olika typer av erbjudanden och mervärden. 

Hur ska Revolut, som vill bli en digital och global bank, göra för att slå sig in på den svenska marknaden med framgång? 

I Sverige är det Hanna Johansson som ska se till att den snabbväxande fintechbolaget lyckas med det till synes svåra uppdraget.

Vi satte oss därför ned med Hanna Johansson för att reda ut: vad är egentligen planen?

“Nummer ett just nu är att få in nya användare. Det är någonstans där det börjar, med att få folk att använda tjänsten. För att de ska använda Revolut så måste man först få dem att prova. Så i tillväxtkurvan är nya användare det allra viktigaste", säger hon.

Andra viktiga mått är antalet aktiva användare och hur många som använder de olika medlemsnivåerna som är belagda med månadsavgift. Det råder däremot inga tvivel om att nya användare är det viktigaste måttet just nu.

Men hur får man egentligen tillväxtkurvan att sticka iväg uppåt?

Hanna Johansson förklarar hur de gör.

Produkt, produkt, produkt – och data

En sak kan vi få överstökad direkt. Det måste finnas en bra produkt för att få genomslag, och när det gäller fintech så måste det dessutom finnas en naturlig säkerhet och trygghet kring själva tjänsten.

“Oavsett hur du positionerar dig så måste ju produkten fungera. Fallerar den så faller allt. Vi har en bra produkt, men sen har vi också skapat produkten från grunden", säger Hanna Johansson och fortsätter:

"Det gör att vi äger datan om våra användare själva och det ger oss möjligheter att använda insikterna som den ger för att skapa fördelar som andra inte har."

Hon förklarar att de exempelvis använder sig av den här datan för att ta fram och genomföra samarbeten med andra aktörer. De kan inte se persondata om varje användare, men däremot har de kunnat konstatera att många använder Revolut för att åka Voi.

Det ledde i sin tur till ett samarbete med Voi, med syftet att hitta nya användare bland Vois kunder, och vice versa.

“Har vi många kunder som använder de här tjänsterna så kan vi samarbeta med dem för att göra något extra för användarna.”

Detta är en viktig pusselbit i Revolut strategi på den svenska marknaden. Genom att titta på vilka tjänster deras befintliga kunder använder kan företaget även hitta nya, potentiella kunder. 

Word of mouth och "nätverkseffekten" 

Hanna Johansson berättar vidare att Revolut till stor del växer genom så kallat word-to-mouth. Folk hör talas om tjänsten på olika sätt och testar den.

För dem har det därför varit viktigt att synas och höras mycket.

“När jag klev in i början var jag också runt mycket och pratade på event och konferenser, där vi nådde ut till våra användare. I början var det väldigt mycket event.”

Den så kallade "nätverkseffekten" är även viktig. Det ska vara tydligt för användaren att det finns en vinning i att kompisarna är på samma plattform. Något som Revolut har tagit tillvara på genom att exempelvis göra det möjligt att dela notan med andra Revolutanvändare. 

Kunder lockas även med olika typer av initiativ som ska skapa engagemang. Exempelvis att du och dina vänner kan få 200 kronor att använda på kortet när du bjuder in dem som nya användare.

Osexig bransch – men går att vända till fördel

När det gäller samarbeten med influencers, bloggar och andra klassiska marknadsföringsknep hamnar bolag inom finansvärlden ofta i en fälla, enligt Hanna Johansson. Eftersom att produkten är avancerad och teknisk, så finns det svårigheter att hålla budskapet intressant.

Detta är en utmaning för Revolut – men också en möjlighet. 

“Jag har suttit mycket och tänkt på det här själv. Finansiella tjänster blir ofta mer seriösa i sitt budskap när man visar upp dem i sociala medier. Något som gör att innehållet inte har blir så intressant”, säger hon och fortsätter:

“Det är svårt att förmedla den typen av tjänster genom innehåll. Vi försöker vara informativa, men kan vi inte använda oss av lite humor och integrera det i vad exempelvis en innehållsskapare vanligtvis gör.”

När det gäller den här typen av marknadsföring och kommunikation försöker Revolut därför att distansera sig från det "tråkiga". Hanna Johansson pratar bland annat om "tone of voice" – att man måste våga sticka ut och prata med användarna som sina vänner.

Det är även att av skälen till att Revolut vill kalla sig för ett techbolag istället för en vanlig bank.

Hon drar paralleller till Tesla, som också positionerar sig som ett techbolag, snarare än en vanlig biltillverkare.

“Det är en grej som jag upplever som vanlig när jag pratat med banker och andra finansiella tjänster. Att man lätt kollar på vad andra i den här branschen gör. Vad Revolut och andra aktörer gör är att kolla på: vad gör andra techbolag och coola märken. Vad kan vi lära av dem och bygga ett varumärke kring trots att vi är en finansiell tjänst?”

“Apple och många andra stora techbolag har skapat en enorm tillit till bolaget. Det tror jag är något som missats i många fall.”

Huruvida strategin – att positionera sig som något "coolare" än en vanlig bank – blir framgångsrikt på den svenska marknaden återstår att se.

Läs fler artiklar
LÄS MER