Experterna: Så blir du en attraktiv och inkluderande investerare

Almi Invest Riskkapitalresan
Experterna: Så blir du en attraktiv och inkluderande investerare

Almi Invests vd Mikael Karlsson och marknadschef Maria Kessling.

Allt fler vill investera i techsektorn, men många har utmaningar att locka till sig bra bolag. Så vad krävs egentligen för att bli en attraktiv och inkluderande startupinvesterare som vinner startupgrundarnas förtroende?

Det har Almi Invest stor erfarenhet av med en portfölj på cirka 350 bolag, som får runt 1 000 propåer årligen och har mer än tio år som Sveriges mest aktiva investerare. I deras senaste portföljbolagsundersökning, gjord av en extern part, uppgav 97 procent att Almi Invest är professionella, 95 procent att de kan rekommendera Almi Invest till andra bolag som söker investerare och 90 procent att de upplever att investeringsansvarig bidrar med professionellt styrelsearbete. Almi Invests bästa innehav har förvärvats av bland andra Google, Microsoft, Apple, Qlik och Amazon-ägda Twitch samt uppnått miljardnotering på börsen.

I en ny nordisk studie gjord av Unconventional VC och Dealroom så investerades 2,3 miljarder euro i nordiska startups 2018. Den visar också att 88 procent av de nordiska VC-investeringarna går till grundarteam helt utan kvinnor. Däremot har kapitalet ökat till mixade grundarteam i Norden de senaste två åren, men bara strax över 1 procent av kapitalet går till kvinnliga grundarteam.

Så hur kan investerare bli mer inkluderande och attraktiva investerare i startups? Här är Almi Invests vd Mikael Karlssons och marknadschef Maria Kesslings bästa tips: 

1. Bli mer inkluderande genom att rekrytera kvinnliga Investment Managers
Om du investerar via en riskkapitalfond så är en av nycklarna till att bli inkluderande att arbeta aktivt med att rekrytera kvinnliga investeringsansvariga. Här har Almi Invest 38 procent. Lika viktigt är det att ha en mångfald i ledningsgruppen där Almi Invest har 54 procent kvinnor. De senaste tre åren har vi sett resultat. Almi Invest har gått från att investera i 6 procent kvinnliga grundarteam 2016 till 10 procent 2018. Vi har också ökat investeringarna i mixade team från 15 procent 2016 till 19 procent 2018. Totalt har vi som Sveriges mest aktiva investerare 29 procent av investeringarna 2018 i kvinnliga grundare och mixade team, vilket är långt över snittet i riskkapitalbranschen.

2. Klara grundarnas Due Diligence på dig som investerare
Precis som investerare gör sin Due Diligence på bolaget de vill investera i, så förvänta er att startupgrundare också gör det på investerare. De pratar med andra bolag som du investerat i. Ditt agerande och rykte i tidigare investeringar kan vara avgörande för att grundarna ska få förtroende att ta in dig som ägare i sitt bolag. Se till att du agerar professionellt, undvik kortsiktigt exitfokus och stötta grundare i såväl i med- och motgång.

Grundare önskar investerare som är långsiktiga, beredda på att ta risker och följdinvestera i flera omgångar

3. Ha en långsiktig investeringshorisont, ta kalkylerad risk och var redo att följdinvestera
Det tar tid att bygga upp en startup till dess att investerarna får avkastning via exit av innehavet. Startupinvesteringar ger sällan snabba aktieklipp. Grundare önskar investerare som är långsiktiga, beredda på att ta risker och följdinvestera i flera omgångar, särskilt i tuffare tider. Investera inte dina sista kronor, ha förståelse för konjunkturcykler och sprid risken i dina investeringar. Var dock noga med att följa upp hur kapitalet används för att minska affärsrisker, öka intäkter och värde i bolaget. 

4. Bidra med kompetens i styrelsen och öppna era nätverk
Investerare förväntas ofta bidra i arbetet med att utveckla företaget, till exempel genom insikter i branschlogik och affärsmodeller. Ofta görs detta genom ett aktivt styrelsearbete. Var datadrivna i styrelsens strategiska beslut, låt vd ta risker men kalkylerade utifrån uppsida och ha alltid en backup-plan. Stötta vd i kundfokusering och följ och utvärdera intäktsströmmar i detalj. Som investerare förväntas du också öppna dina nätverk till affärspartners, investerare eller potentiella kunder.

5. Dela bolagets vision och skapa gemensamt ägardirektiv 
Grundare letar efter investerare som köper in på visionen och grundarnas önskade utveckling av bolaget. Se till att du går in i bolag där du helt matchar denna riktning tillsammans med övriga ägare. Skriv ett ägardirektiv. Se också till att ni avhandlar inträde och utträde som ägare, krav på ägare samt strategi för exit, för att undvika slitningar längre fram. Det är en enorm styrka om det finns en samsyn mellan grundarna och investerare, hur ni tillsammans vill att bolaget ska växa.

Om du investerar via en riskkapitalfond är tipset att vara uppkopplad i nätverken där grundarteam rör sig.

6. Bredda nätverken till startupteamen och hjälp till att bygga ett bra team runt bolaget 
Om du investerar via en riskkapitalfond är tipset att vara uppkopplad i nätverken där grundarteam rör sig. För att få fler kvinnliga grundare så försöker Almi Invest träffa dem tidigt samt stöttar också event som syftar till att matcha kvinnliga grundare med riskkapital. Vi är också med och stöttar kvinnliga investerarnätverksevent för att få mer mångfald i branschen och ökad mix bland de investerare vi syndikerar med.

Lika viktigt är det att startupgrundarna utvecklar sina team. Framgångsrika bolag kan attrahera topptalanger men behöver ofta hjälp med teamanalysen och hur nästa talang bäst ska passa in. Att rekrytera och behålla talang är avgörande för att bolag ska växa, och det kan snabbt bli ett hinder för tillväxt om detta inte hanteras på ett bra sätt. Här gör Almi Invest en teamanalys baserad på forskning och vår erfarenhet, i syfte att utveckla startupteamen med en optimal mix av personligheter, kön, beteendestilar, dynamik, kompletterande kompetenser och drivkrafter. Kan du dessutom hjälpa till att rekommendera bra personer till lediga tjänster i företagen, eller marknadsföra lediga tjänster, bidrar det avsevärt till bolagets utveckling. 

Det här är fortsättningen på serien Riskkapitalresan som Almi Invest körde i våras. Läs också de andra delarna som handlar om musictechsportstechgreentech,  e-hälsa och mediatech!

Är du intresserad av att investera i startups så kan du anmäla dig till Almi Invests investerarnätverk och få chans att investera i ett eller flera bolag som står inför en spännande utvecklingsfas. Anmäl dig här: https://www.almi.se/almi-invest/investeringsfokus/

Vill du ta in investerare? Är du redo att pitcha in ditt bolag till Almi Invest? Läs om vad som krävs och pitcha in ditt bolag här: https://www.almi.se/almi-invest/pitcha-din-startup/

Läs fler artiklar
LÄS MER