KTH-forskaren: Så lever ängeln och entreprenören lyckliga ihop

EntreprenörForskningRelationsråd

Foto: #WOCinTech Chat/Flickr.

Sara Lindmark

Sara Lindmark

Reporter

Relationen mellan affärsängel och entreprenör kan liknas vid ett äktenskap. KTH-forskaren Andreas Fili har studerat hur man tar sig igenom kriser och får relationen att fortsätta frodas.

Affärsänglar är privatpersoner som satsar kapital och kompetens i nystartade företag. Den forskning som finns på temat affärsängel versus entreprenör handlar till stor del om “uppvaktningsfasen” – då parterna presenterar sig för varandra.

Andreas Fili, som jobbar på avdelningen för bank och finans på KTH, var intresserad av det som händer efter att tycke uppstått. Hans avhandling bygger på intervjuer med och observationer av 21 affärsänglar inom tech och life science, främst i Uppsala- och Stockholm. Han har även intervjuat ett antal entreprenörer för att täcka in båda sidor.

“Metodologiskt är det svårare att studera en lång relation. Jag fick ta rollen som en slags relationscoach och fråga vem sa vad och när? Vad hände då och hur kunde ni hitta tillbaka till varandra?”

Ofta håller ängeln och entreprenören tät kontakt och blir vänner på ett personligt plan. Samtidigt går det inte att glömma att den ena parten är “skyldig” den andra ett antal miljoner kronor.

Hur bygger man upp en bra relation?

“Man börjar med att jobba väldigt hårt och intensivt tillsammans för att lösa viktiga problem. Genom att alltid finnas till hands, jul som nyår, byggs ett förtroende upp. Ängeln visar att den är villig att bli en i teamet och jobba under samma förutsättningar som entreprenören. Men alla som jag pratat med säger att förr eller senare uppstår konflikter.”

Och hur löser man de här konflikterna?

“Mitt bästa råd är ‘good cop versus bad cop.” Det innebär att affärsängeln levererar de riktigt beska beskeden genom att hänvisa till en tredje part. Hon eller han kan säga till entreprenören: ‘De här siffrorna är verkligen under all kritik, revisorn (eller ekonomikonsulten eller en annan investerare) är jätteorolig. Nu måste vi vända detta!’ Det är ett effektivt och bra sätt att rädda relationen utan att någon behöver tappa ansiktet."

Och om man ändå vill skilja sig?
“Man vill till varje pris undvika det för då är pengarna borta enligt mina änglar. Det finns få andra som vill köpa aktier i bolag där ingenting kanske är byggt och alla är osams.”

Vad är det som driver en affärsängel att investera?
“Många är redan ekonomiskt oberoende så det verkar handla mer om en livsstil. I stället för att vara elitidrottare så hamnade de här människorna i företagbyggande. Vissa forskare framhäver också den altruistiska aspekten, att änglarna vill ge tillbaka till bygden och känna sig behövda.”

De 3 relationsråden:

Nöj dig inte med första bästa

Entreprenören bör leta runt efter rätt ängel. Änglar är olika individer, med olika livssituation och kan olika branscher. Ta referenser – ni ska antagligen leva ihop många år efter att investeringen är gjord.

Nätverk kan stötta

Om ängeln är medlem i ett nätverk kan det ge både minskade och ökade frihetsgrader i relationen till företaget. Vid en konflikt kan andra änglar i nätverket vara behjälpliga.

Fördela rollerna tydligt

Gör tydligt upp vad affärsängeln och vd:n ska syssla med så blir arbetet mer strukturerat och fokuserat. Om ett problem uppstår vet ni direkt vilken intern avdelning eller medarbetare ni ska begära hjälp hos.Tillägg: Detta är en omarbetad version av en artikel som publicerades första gången i januari 2016.

Läs mer