Bolt klimatsatsar – taxibolaget är med i Impact Challenge

Hållbarhet Breakit Impact Challenge
Bolt klimatsatsar – taxibolaget är med i Impact Challenge

Carin Roeraade

Impact-ansvarig

"Vi måste ta ansvar och vara en del av lösningen"

Breakit Impact Challenge pågår just nu för fullt och i veckans utmaning ska deltagarna kartlägga sina resor och skapa en resepolicy. Vi är tydliga med att vi själva dragit ner på taxiresor och tipsar även deltagarna om det. 

Men! Vi har ett taxibolag med som en av deltagarna. Hur ser de på saken?

Nils Wijkmark är Sverigechef på Bolt. 

Varför är ni med i Breakit Impact Challenge?
"Enkelt uttryckt, klimatförändringarna är på allvar och växthusgasutsläpp orsakade av människan är den största anledningen till det. Eftersom Bolt är en del av ekosystemet måste vi ta ansvar för att vara en del av lösningen. Att visa vårt engagemang och vara en del av Breakit Impact Challenge ligger i linje med våra klimatmål. Att dessutom få professionell hjälp med att sätta upp rutiner och många smarta tips på hur vi på Bolt i Sverige kan bidra till en grönare planet är ett stort plus."

Som transportföretag, hur kan ni vara en del av lösningen istället för problemet?
"Vi förstår och känner till de utsläpp som transport med bil medför. Vi arbetar varje dag med att påskynda övergången till delade transporter och miljövänliga alternativ såsom elbilar, elscootrar och andra typer av miljövänliga fordon. Då övergången inte går tillräckligt fort, vi är beroende av faktorer som vi inte kan styra, har vi valt att klimatkompensera för alla resor Bolt genomför i hela Europa. Detta är ett första steg i rätt riktning och vi hoppas att vi som transportföretag ska inspirera andra, såväl inom vår bransch som i andra branscher, att se över vad de kan göra för miljön."

Vad gör ni utöver att klimatkompensera?
"I Sverige jobbar vi varje dag för fler elbilar i vår flotta och uppmanar våra medarbetare att resa klimatsmart i arbetet. För detta har vi tagit fram en resepolicy för våra anställda. Under 2020 kommer alla våra kontor (globalt) att vara helt klimatkompenserade. Det kan antigen ske genom förnybara elalternativ eller genom att vi klimatkompenserar på annat håll i de fall detta inte är möjligt. Vi har alltid verkat för att vara det schysstare alternativet, vare sig det gäller miljön eller ersättningen till våra förare."

Era konkurrenter, som Taxi Stockholm, arbetar ju också med hållbarhet, vad gör er bättre inom det området?
"Jag uttalar mig ogärna om andra bolag och väljer istället att fokusera på vad vi kan göra för att nå en hållbarhet i vår verksamhet. Vi är ett globalt bolag och syftet med vår satsning (Green Plan), där vi investerar över 100 miljoner kronor, är att bli ett schysst och miljövänligt alternativ i hela Europa, inte bara i Sverige."

Vad är den största utmaningen för taxibranschen när det kommer till klimatet?
"Det finns utmaningar inom alla branscher men utmaningar skapar också möjligheter. Att människor behöver ta sig från A till B kommer vi inte ifrån. Genom att ha ett fokus på att ställa om till eldrivna bilar och att introducera elscootrar och andra miljövänliga alternativ tar vi oss an den utmaningen. Utmaningen ligger i att, på ett effektivt sätt, påskynda övergången".

"En elbil i Sverige kostar fortfarande mycket och vi tittar på lösningar för att kunna bidra till en bättre prisbild för vårare förare. Vi hoppas också att staten ska hjälpa till och accelerera denna process... Vi väljer att ha en helhetssyn och fundera på hur alla olika typer av transportmedel kan bidra till en grönare planet som dessutom underlättar för våra användare. De som inte är med på tåget och är en del av denna förändring tror vi kommer få det svårt."

 

Läs fler artiklar
LÄS MER