Stockholms stad beslagtar elsparkcyklar

Transport Elscooter
Stockholms stad beslagtar elsparkcyklar

Trafikkontoret forslar bort elsparkcyklar som hindrar framkomligheten. Daniel Helldén, trafikborgarråd i Stockholms stad. Foto: Privat / Press

Tobias Blixt

Reporter

Elsparkcyklar som hindrar framkomligheten ska beslagtas av trafikkontoret i Stockholm Stad.
Nu har tester genomförts där de första elsparkcyklarna – totalt 22 stycken – beslagtagits.

Debatten om elsparkcyklarnas varande i Svenska städer har varit flitig det senaste året. Allt fler företag har placerat ut sina elscootrar på gatorna, ofta i hundratal för att vara säkra på att synas och finnas tillgängliga överallt där människor går. 

I Stockholm finns det idag hela nio olika företag som tävlar om invånarnas uppmärksamhet. Det har fått staden att vidta flera olika åtgärder för att minska de irritationsmoment som uppstår när det plötsligt står tusentals nya fordon parkerade på trottoarer, gator och torg. 

Bland annat har företagen bakom elsparkcyklarna skrivit på ett avtal där de lovar att följa vissa regler. De ska exempelvis uppmuntra scooter-åkarna att parkera inom vissa, specifika områden.

Förra veckan meddelade Daniel Helldén, Stockholms stads trafikborgarråd, att staden skulle börja forsla bort elsparkcyklar som stod dåligt parkerade.

”Vi kommer nu att pröva att använda en något udda och bökig lagstiftning som är tänkt när bilar står trafikfarligt och hindrande. Reglerna om bortforsling”, skrev trafikborgarrådet Daniel Helldén i ett debattinlägg på SVT Opinion.

Den första kontrollen skedde i fredags och totalt beslagtog trafikkontoret 22 stycken felaktigt parkerade elsparkcyklar. Aktörerna som vill ha tillbaka sina elscootrar kommer att behöva betala en avgift på 500 kronor per elsparkcykel.

“Det här var det första testet av de här kontrollerna. Trafikkontoret höll på i tre timmar och det stora här var att göra bedömningen, vilka elsparkcyklar kan vi flytta. Elsparkcyklar och cyklar får stå på trottoaren enligt lagstiftningen. Men de får inte stå så att de hindrar framkomligheten”, säger Daniel Helldén och fortsätter.

“När elsparkcyklar står eller ligger så att man inte kan ta sig fram på en trottoar så bedöms den som hindrande och då tar man bort den. Sen finns det tillfällen då de kan upplevas som hindrande, men där de egentligen inte är det och då får vi inte ta bort dem.”

Nu väntar en ny kontroll i större skala under morgondagen. Tanken med de första kontrollerna är att utreda i vilken omfattning som staden själva kommer att behöva forsla bort elsparkcyklarna. Man ska också utveckla rutiner för arbetet, då den här typen av borforslingar inte har gjorts tidigare.

Daniel Helldén säger att han egentligen vill se det tillståndspliktigt att ställa ut hyrelsparkcyklar, något som skulle innebära att företagen själva kan tvingas utföra kontrollerna. Hur stora resurser som kan behövas läggas på det här arbetet från stadens sida kan han däremot inte svara på ännu.

“Det är det man tittar på när man gör de här kontrollerna. För varje elsparkcykel som hämtas ut får bolagen betala 500 kronor. Tanken är att det ska täcka kostnader runtomkring. Men det är svårt att säga hur stora resurser som kommer att krävas.“

Samtliga av de 22 elsparkcyklar som beslagtogs under fredagen har hämtats ut av bolagen, enligt Daniel Helldén.

Läs mer

Så ska Voi vinna slaget om elsparkcyklarna: "Vi gjorde nästan rent hus"

Northvolt ska bygga ny jättefabrik – nu börjar racet om var den ska hamna

Voi gjorde förlust på 770 miljoner – tar in nytt kapital och ser tecken på lönsamhet

Läs fler artiklar
LÄS MER